UYGULAMALI İNGİLİZCE VE ÇEVİRMENLİK

Neden İstanbul Gelişim Üniversitesi ?
  • Kesintisiz ve karşılıksız burs imkanı,
  • Uluslararası standartlarda nitelikli akademik eğitim ile hayata 1-0 önde başlamak,
  • Aileden uzakta ama aile ortamında yaşayabilmek,
  • Öğrenci odaklı eğitim içinde, önemsendiğini hissetmek,
  • Dünyanın en iyi üniversitelerinde bir dönem veya bir yıl yurtdışında okuma imkanı
  • Akademik bilgilerini genişletmek, disiplinler arası çalışabilmek adına ücret siz çift anadal yaparak iki diploma ile mezun olmak,
  • Öğrenci kulüpleri sayesinde ulusal ve uluslararası organizasyonlara imza atmak,
  • Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında ilk 3’te olmak,
Genel Bilgiler Bölümün Amacı

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü öncelikle uzmanlık alanının temel gereksinimi olan ikinci dil edinimini sağlar. Hazırlık programı sonrasında ise iki yıl boyunca kuramsal ve uygulamalı dersler ile çevirmenlik mesleğinin gereği olan bilgi ve becerileri edinilir. Yazılı ve sözlü çeviri kapsamında; basın çevirisi, iş çevirisi, ardıl çeviri, yazın çevirisi, görsel-işitsel metinlerin çevirisi, sosyal bilimler metinlerinin çevirisi, teknik ve doğa bilimleri metinlerinin çevirisi, hukuk çevirisi gibi alanlarda çeviri yapabilmek için gerekli bilgi, beceri ve deneyimi kazandırır. Uygulamalı mesleki derslerin yanı sıra, çeviri kuramı, dil ve kültür, metin çözümleme gibi alanlarda da çevirmen adaylarının kültürlerarası bir iletişim olan çevirinin çok boyutluluğunun farkına varmaları ve bilimsel, sorgulayıcı yaklaşıma sahip olmaları sağlanır. Temel çeviri bilgisinin yanı sıra bilgi teknolojilerinin bu alanda getirdiği yeniliklerin meslek hayatına uyarlanabilmesini sunar.

Bölümün Hedefi

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümünün hedefi Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyelik sürecinde en az bir yabancı dili etkin ve akıcı kullanabilen, çeviri yeteneğine sahip nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları

Programdan mezun olan öğrencilerimiz Basım ve Yayın kuruluşları, Tercüme Büroları, Turizm Şirketleri ve Dış Ticaret firmalarında kariyer imkanlarına sahip olabilir. Mezunlarımız ayrıca Yönetici Asistanlığı ve Serbest Tercümanlık alanlarında da çalışabilir.

Çalışma Olanakları

• Basim-Yayin Kuruluşlari • Tercüme Bürolari • Yönetici Asistanliği • Serbest Çevirmenlik • Turizm Şirketleri • Diş Ticaret Firmalari

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Öğrencilerimiz YGS-3 puanıyla öğrenci alan tüm önlisans programlarına geçiş yapabilirler.

Dikey Geçiş ile Geçilen Bölümler

Amerikan Kültürü ve Edebiyati, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyati, Mütercim-Tercümanlik (İngilizce)

Kontenjanlar
2019-2020
YKS-Genel - Normal Öğretim
%50 BURSLU
Kontenjan 10
Puan Türü TYT
Taban Puanı 189.43004
Taban Sırası 1704178
%75 BURSLU
Kontenjan 17
Puan Türü TYT
Taban Puanı YENİ
Taban Sırası YENİ
%100 BURSLU
Kontenjan 3
Puan Türü TYT
Taban Puanı 355,60614
Taban Sırası 172000