Değişim Programları

Değişim Programları yükseköğretim kurumları arasında iş birliğini güçlendirerek çeşitli kültürleri akademik ve sosyal paydada bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Değişim Programları başka bir ülkede en fazla 12 ay öğrenim ve/veya staj imkânı sunan, katılımcıların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesini ve istihdam olanaklarının artırılmasını amaçlayan programlardır.


İstanbul Gelişim Üniversitesi de bütün öğrencilerinin yurt dışı deneyimi yaşaması için her yıl onlarca üniversite ile görüşerek yurt dışı anlaşmalarını genişletmeye çalışmaktadır. 100’ün üzerinde dünya üniversitesi ile anlaşması olan İstanbul Gelişim Üniversitesi hem Erasmus+ imkânı hem de ikili anlaşmalar aracılığı ile binlerce öğrencisine bu deneyimi yaşatıyor.

Erasmus+, yükseköğretim kurumları­nın birbirleri ile iş birliği yapmalarını teşvik etme­ye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükse­köğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmelerine; öğrenci, öğretim görevlisi ve idari kadro değişimi yapabilmelerine des­tek sağlanmaktadır. İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri de Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa üniversitelerinde burslu olarak öğrenim görebilmekte ve Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden gelen öğrencilere de bu değişim programları sayesinde ev sahipliği yapmaktadır.

Değişim programları süreçleri üniversitemizde Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir, her fakültenin Erasmus+ sorumluları olduğu gibi genel olarak şartlar, başvurular, değerlendirmeler, anlaşmalar Dış İlişkiler Koordinatörlüğü aracılığı ile gerçekleşmektedir. Erasmus+ kapsamında ve ikili anlaşmalar kapsamında anlaşmalı olunan üniversitelerin detayları aşağıdaki linkte yer almaktadır.

Erasmus Anlaşmalı Üniversiteler 

İkili İş Birliği Anlaşmaları 

Değişim programları ayrıca;

• Ülkeler arası ve kurumsal iş birliklerinin artmasına,
• Öğrenci ve eğitmenlerin kültürlerarası etkileşiminin sağlanmasına,
• Katılımcıların mesleki ve kişisel becerilerinin artmasına,
• Yurt dışındaki tanınırlığın artmasına,
• Yabancı dillerin öğrenilmesine,
• Etkili iletişim ve kişinin kendini daha rahat ifade edebilmesine,
• Farklılıkları anlamaya ve takdir etmeye,
• Özgüven kazanmaya ve kendi sınırlarını tanımaya,
• Değişik kültürlerin yakından tanınmasına katkı sağlar.

WhatsApp Destek Hattı

Takıldığın bir yer varsa sana destek vermeye hazırız.

kariyer danışmanımız seni arasın
Kariyer Danışmanımız Seni Arasın