Çift ana dal öğrencinin aynı anda iki lisans ya da ön lisans bölüm okumasını sağlayan bir programdır. Çift ana dal programının amacı, ana dal programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda diploma alarak öğrenim görmelerini sağlamaktır.

Çift Ana Dal ve Yan Dal

Çift Ana Dal

İstanbul Gelişim Üniversitesi çift ana dal programını öğrencilerine ücretsiz olarak sunmuştur. Ana dal programındaki genel not ortalamaları (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.90 olan ve bulunmuş olduğu lisans/ön lisans programının ilgili sınıfında  %20’lik başarı sıralamasına giren öğrenciler ücretsiz olarak ikinci ana dal diploma programına başvuru yapabilir. Çift ana dal programını başarı ile bitirip iki lisans derecesine hak kazanmış olan öğrencilere iki lisans diploması verilir.

Hukuk, tıp, sağlık programları, mühendislik ve mimarlık çift ana dal programlarına başka fakülte veya yüksekokul lisans diploma programlarından çift ana dal için başvuru yapılamaz ama bu fakülte ve yüksekokulun öğrencileri başka fakülte ve yüksekokulların çift ana dal programlarına başvurabilir.

Öğrencinin çift ana dal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar ana dal lisans/ön lisans programında yer alan tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış ve bir disiplin cezası almamış olması gerekir.

Yönergelere ulaşmak için tıklayınız. 

Yan Dal

Yan dal öğrencinin ana dal programını okurken aynı zamanda başka bir programdan yükseköğretim kurumunun belirlemiş olduğu sınırlı sayıda dersi almasını sağlayan bir programdır. Yan dal programının amacı, bir programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yan dal sertifikası) alabilmelerini sağlamaktır.

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde not ortalaması en az 2.50 olan alttan dersi olmayan öğrenciler üniversite senatosunun o yıl için belirlemiş olduğu yan dal programlarına başvuru yapabilir ve ücretsiz bir şekilde yan dal program sürecini yürütebilir. Öğrenci, yan dal programına, ana dal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir. Yan dal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.

Yan dal programına dahil olan öğrenciler hem ana dal programını hem de yan dal programını başarı ile bitirdiğinde ana dal diplomasının yanında yan dal yapmış olduğu alan için de sertifika verilmektedir.


WhatsApp

WhatsApp Destek Hattı

Takıldığın bir yer varsa sana destek vermeye hazırız.

kariyer danışmanımız seni arasın
Kariyer Danışmanımız Seni Arasın