Çift ana dal öğrencinin aynı anda iki lisans ya da ön lisans bölüm okumasını sağlayan bir programdır. Çift ana dal programının amacı, ana dal programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda diploma alarak öğrenim görmelerini sağlamaktır.

Çift Ana Dal ve Yan Dal

Çift Ana Dal

İstanbul Gelişim Üniversitesi çift ana dal programını öğrencilerine ücretsiz olarak sunmuştur. Anadal diploma programındaki Genel Ağırlıklı Not Ortalaması(GANO) 4.00 üzerinden en az 2.90 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralamasında en üst %20 başarı dilimi içinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilir. 

Anadal diploma programındaki Genel Ağırlıklı Not Ortalaması(GANO) 4.00 üzerinden en az 2.90 olduğu halde en üst %20 başarı dilimi içinde yer almayan fakat ÇAP yapacakları programın ilgili yıldaki taban puanından daha yüksek bir puana sahip olan öğrenciler ÇAP başvurusu yapabilir.

Mühendislik, mimarlık ve sağlık programları gibi başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, bu yönergede belirlenen diğer şartların yanı sıra, kayıt olduğu yıldaki ilgili çift anadal programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması ve puan türü şartını da sağlamış olması gerekir.  

Öğrencinin çift ana dal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar ana dal lisans/ön lisans programında yer alan tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış ve bir disiplin cezası almamış olması gerekir.

Yönergelere ulaşmak için tıklayınız. 

Yan Dal

Yan dal öğrencinin ana dal programını okurken aynı zamanda başka bir programdan yükseköğretim kurumunun belirlemiş olduğu sınırlı sayıda dersi almasını sağlayan bir programdır. Yan dal programının amacı, bir programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yan dal sertifikası) alabilmelerini sağlamaktır.

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde not ortalaması en az 2.50 olan alttan dersi olmayan öğrenciler üniversite senatosunun o yıl için belirlemiş olduğu yan dal programlarına başvuru yapabilir ve ücretsiz bir şekilde yan dal program sürecini yürütebilir. Öğrenci, yan dal programına, ana dal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir. Yan dal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.

Yan dal programına dahil olan öğrenciler hem ana dal programını hem de yan dal programını başarı ile bitirdiğinde ana dal diplomasının yanında yan dal yapmış olduğu alan için de sertifika verilmektedir.


WhatsApp

WhatsApp Destek Hattı

Takıldığın bir yer varsa sana destek vermeye hazırız.

kariyer danışmanımız seni arasın
Kariyer Danışmanımız Seni Arasın