İngilizce hazırlık programımız, teori ve pratiği harmanlayarak öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri pekiştirmelerini sağlar.

İngilizce Hazırlık Programı

Yabancı  Diller Yüksekokulu bünyesindeki İngilizce Hazırlık Programı (İHP), eğitim dili İngilizce olan diploma programları öğrencilerinin İngilizce dil yeterliklerini bağımsız kullanıcı (B2) düzeyine çıkarmak amacıyla, bir akademik yıl süren yoğunlaştırılmış bir yabancı dil eğitimi sunar.
 
İngilizce Hazırlık Programı, ilgili programlarda İngilizce eğitim görecek olan öğrencilerin dilsel ve akademik ihtiyaçlarını karşılamayı, onlara otonom öğrenme alışkanlıkları kazandırmayı, ve dil öğrenme süreçlerinde onlara rehberlik etmeyi temel yaklaşım olarak benimsemiştir.
 
Bu program dahilinde İngilizce Hazırlık Programı müfredatında Okuma, Yazma, Konuşma ve Dinleme becerileri için ayrı derslerin yanı sıra, dil becerilerinin bütünleşik kullanımını gerektiren dersler de bulunmaktadır. Tüm derslere katılım zorunluluğu bulunmaktadır. Öğrenciler
derslerin en az %80’ine katılmak zorundadırlar. Dört ayrı kurdan (Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate) oluşan programda öğrencilerin dil öğrenme gelişimleri yıl boyunca ölçme ve değerlendirme araçlarıyla gözlemlenir.  
 
İngilizce Hazırlık Programında sürekli ölçme modeli uygulanmaktadır. Dört kur boyunca öğrenciler, yüz puan üzerinden değerlendirilen kısa sınavlar (quiz) ve ara sınavlar (progress test) olmaktadır. Dördüncü kurun sonunda ise Genel Değerlendirme Sınavı (GET) uygulanmakta ve öğrencinin nihai notu başarılı ya da başarısız olarak belirlenmektedir.
 
İngilizce Hazırlık Programında kullanılan ders materyalleri, öğrencilerin diledikleri konuyu, diledikleri zaman internet üzerinden tekrar etmelerine olanak sağlayarak, otonom öğrenme alışkanlıklarını destekler. Yine bu amaca yönelik olarak, İHP bünyesindeki E-Öğrenme birimi, tüm öğrencilerin otonom öğrenme faaliyetleri için gerekli ortamı oluşturur, öğrencilerin faaliyetlerini izler ve raporlar.
 
İngilizce Hazırlık Programından muaf olmak isteyen öğrenciler, listelenmiş olan sınavların herhangi birinden, son iki yıl içinde alınmış, aşağıda belirtilmiş olan asgari puanı aldıklarını gösterir sonuç belgesinin aslını Yabancı Diller Yüksekokuluna ibraz ederek muaf olabilirler.


CAE TOEFL iBT PTE Akademik YDS İGÜYET
(YeterlikSınavı)
C 72 55 60 70


WhatsApp

WhatsApp Destek Hattı

Takıldığın bir yer varsa sana destek vermeye hazırız.

kariyer danışmanımız seni arasın
Kariyer Danışmanımız Seni Arasın