Bölümün Amacı
Sağlık kurumları bünyesinde bulunan tanı ve tedavi laboratuvarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapabilecek düzeyde eğitim görmüş Yüksekokul mezunu kalifiye tıbbi laboratuvar teknikerlerini ülkemize kazandırmaktır. 
Bölümün Geleceği
Sağlık alanında tıbbi tahlil laboratuvar sayısı devlet ve özel kuruluşlarda sayıca artış göstermektedir. Tıbbi Laboratuvar programından mezun olan teknikerlerin büyük bir yüzdesinin bu alanda iş bulmaları da bu durumu doğrulamaktadır. Dolayısıyla bu programın ve mezunlarının gelecekte daha değerli ...

Kariyer Olanakları
Programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak Tıbbi Laboratuvar Teknikeri unvanı ile programdan mezun olmaktadırlar. Tıbbi Laboratuvar teknikerleri çalıştıkları laboratuvar ve bilim dallarında uzman yönetiminde, tekniklere uygun test ve analizler yaparlar. Mezunlar üniversit ...

Kimler Seçmeli

Tıbbi Laboratuvar Programı hem sağlık alanında hem de diğer bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen, kendini sürekli olarak bilimsel temellere dayalı olarak yenileyen, geliştiren, iletişim becerileri güçlü, sorumluluk sahibi, dikkatli ve özverili kişilerin tercih edebileceği bir programdır. & ...

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

TYT taban puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarına geçiş yapabilirler.

Dikey Geçiş ile Geçilen Bölümler

Bu programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Biyoloji, Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans bölümlerine geçiş yapabilirler.

kariyer danışmanımız seni arasın
Kariyer Danışmanımız Seni Arasın