Neden İstanbul Gelişim Üniversitesi ?
  • Kesintisiz ve karşılıksız burs imkanı,
  • Uluslararası standartlarda nitelikli akademik eğitim ile hayata 1-0 önde başlamak,
  • Aileden uzakta ama aile ortamında yaşayabilmek,
  • Öğrenci odaklı eğitim içinde, önemsendiğini hissetmek,
  • Dünyanın en iyi üniversitelerinde bir dönem veya bir yıl yurtdışında okuma imkanı
  • Akademik bilgilerini genişletmek, disiplinler arası çalışabilmek adına ücret siz çift anadal yaparak iki diploma ile mezun olmak,
  • Öğrenci kulüpleri sayesinde ulusal ve uluslararası organizasyonlara imza atmak,
  • Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında ilk 3’te olmak,
Genel Bilgiler Bölümün Amacı

Sosyal Hizmetler Programı, iki yıllık bir ön lisans programıdır. Programın temel amacı; ülkemizde karşılaşılan sosyal meseleleri tanımlayarak çeşitli boyutlarda toplumsal sorunlar yaşayan bireylere, ailelere ve farklı dezavantajlı gruplara ihtiyaç duydukları hizmet uygulamalarını etik bir çerçevede gerçekleştirebilecek, alanlarında yetkin sosyal hizmet uzmanları yardımcıları ve sosyal çalışmacı yardımcıları yetiştirebilmektir. Bu amaç doğrultusunda programın içeriğinde yer alan dersler ile temel teorik bilgileri vermenin yanı sıra bu bilgileri güncel konular ile harmanlayarak uygulamaya aktarma becerisini kazandırmak hedeflenmiştir.

Bölümün Hedefi

Sosyal Hizmet Programı, alanlarında ihtiyaç duyulan teorik ve uygulamalı bilgiye sahip vizyonu olan ve etik sorumluluklarını yerine getiren yetkin sosyal hizmet uzmanı ve sosyal çalışmacı yardımcıları yetiştirmeyi hedeflemektedir

Kariyer Olanakları

Sosyal Hizmetler ön lisans programını başarılı bir şekilde tamamlayarak mezuniyet yeterliliklerini sağlayan öğrenciler, “Sosyal Hizmetler Uzmanı Yardımcısı” veya “Sosyal Çalışmacı Yardımcısı” unvanı alacaklardır. Aynı zamanda mezun olan öğrenciler üniversitelerin uzaktan veya örgün eğitim veren programlarına dikey geçiş yaparak lisans öğretimlerine devam etme hakkına da sahiptir. Sosyal hizmet mesleği uygulayıcılarına duyulan ihtiyaç her geçen dönem artmakta buna bağlı olarak da istihdam ve çalışma alanları gelişmektedir.

Çalışma Olanakları

Bölümden mezun olan öğrencilerin çalışma alanları; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Devlet Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü, Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Devlet Planlama Teşkilatı, Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, İş ve İşçi Bulma Kurumu, Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Sosyal hizmetler İl Müdürlükleri, Rehabilitasyon Merkezleri, Körler ve Sağırlar Okulları, Huzurevleri, Cezaevleri, Çocuk Yuvaları, Kreş ve Gündüz Bakımevleridir.

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Öğrenciler YGS-5’de yer alan ilgili bölümlere yatay geçiş yapabilirler.  

Dikey Geçiş ile Geçilen Bölümler

Öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı sonucunda uygun puanı alabildikleri takdirde Sosyoloji ve Sosyal hizmetler bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.

Kontenjanlar