Bölümün Amacı
Otopsi Yardımcılığı programının amacı otopsi öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm işlemleri bilen, gerekli işlemleri uygulayabilecek bilgi/beceriye sahip, otopsi birimlerinin kalite kontrol ve güvencesini bilen teknikerler yetiştirmek ve mezuniyet sonrasında direk olarak Adli Tıp Kurumlarında ve has ...

Bölümün Geleceği
Adli vakaların her gün onlarca gerçekleştiği ve çoğunun otopsisinin yapılması gerektiği vakalarla sıkça karşılaşılmaktadır. Adli Tıp Kurumu'na bağlı otopsi yapılan birimlerde bu iş yüküne karşı nitelikli ve yetişmiş personeller çalışmaktadır. Adli vaka rapor yazılması, otopsilerin yapılması, o ...

Kariyer Olanakları
Bölüm mezunları Adli Tıp Ana Bilim Dallarında,  Adli Tıp Enstitüleri, Adli Tıp Kurum ve buna bağlı grup başkanlıkları, şube müdürlükleri ile adliyelerde otopsi yardımcıları olarak çalışabilmektedir.
Kimler Seçmeli

Adli bilimler alanına meraklı ve bu alandaki güncel gelişmleri takip eden, çok yönlü, sabırlı, disiplinli, dikkatli, karşılaşacağı vakalara karşı mental olarak güçlü kişilerin bölümü tercih etmesi uygun olabilir.

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Üniversitemiz ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir. 

Dikey Geçiş ile Geçilen Bölümler

Otopsi teknikerliği mezunları DGS sınavında başarılı olmaları durumunda dört yıllık Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet, Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedir.

kariyer danışmanımız seni arasın
Kariyer Danışmanımız Seni Arasın