Neden İstanbul Gelişim Üniversitesi ?
  • Kesintisiz ve karşılıksız burs imkanı,
  • Uluslararası standartlarda nitelikli akademik eğitim ile hayata 1-0 önde başlamak,
  • Aileden uzakta ama aile ortamında yaşayabilmek,
  • Öğrenci odaklı eğitim içinde, önemsendiğini hissetmek,
  • Dünyanın en iyi üniversitelerinde bir dönem veya bir yıl yurtdışında okuma imkanı
  • Akademik bilgilerini genişletmek, disiplinler arası çalışabilmek adına ücret siz çift anadal yaparak iki diploma ile mezun olmak,
  • Öğrenci kulüpleri sayesinde ulusal ve uluslararası organizasyonlara imza atmak,
  • Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında ilk 3’te olmak,
Genel Bilgiler Bölümün Amacı

Mimari dekoratif sanatlar programının amacı, iç ve dış mimari yapı dekorasyon sanatlarında, dekorasyon malzemelerinin tasarım aşamalarında, sanat ve teknoloji alanındaki yeniliklerle tasarım alışkanlığı kazanan teknik elemanlar yetiştirmektir. Bu alandan mezun olan öğrenci hem sanat ve kültür varlıklarımızdan olan mimari yapıların aslına uygun bir biçimde korunmasını sağlar hem de yeni dekorasyon önerileri getirir. Ayrıca tasarım ve çizim yeteneğine sahip, şekiller arasındaki ayrıntıları algılayabilen, estetik görüşü olan, dikkatli ve sabırlı, alanındaki teknolojik ve sanatsal gelişmeleri göz önünde bulunduran, işletmelerde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmek programın amaçları arasındadır.

Bölümün Hedefi

Programın hedefi; mimari dekoratif sanatlar uygulamalarının mesleki ve etik sorumluluğu içerisinde, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkinliklerin bilincinde olan, genel kavramsal bilgilere sahip, alanında yaşam boyu öğrenime açık bireyler yetiştirmektir. İletişim yeteneği gelişmiş ve takım çalışmasına yatkın bireyler ortaya çıkarmaktır.

Kariyer Olanakları

Mimari dekoratif sanatlar programını okuyan öğrenciler; mimari dekoratif sanatlar teknikeri olarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde,  Kültür Bakanlığı’nda, Milli Saraylar Genel Müdürlüğü’nde, Belediyelerin imar birimlerinde, İl Özel İdarelerde çalışma olanakları bulunmaktadır. Aynı zamanda etüt proje alanları ile ilgili özel kuruluşlar, firmalar ve bürolarda da çalışabilecekleri gibi uygulama ağırlıklı olarak aldıkları modern sanat eğitiminin yanı sıra; Türk mimarisi, dekorasyon, restorasyon, peyzaj, seramik, çini, cam füzyon, el sanatları, bilgisayarlı tasarım gibi dersleri de aldıklarından gerek ara eleman olarak piyasada, gerekse bağımsız olarak kendilerine ait işyeri ve atölyelerinde bu alanlarda hizmet verebilmektedir.

Çalışma Olanakları

Mimari dekoratif sanatlar programını okuyan öğrenciler; mimari dekoratif sanatlar teknikeri olarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde,  Kültür Bakanlığı’nda, Milli Saraylar Genel Müdürlüğü’nde, Belediyelerin imar birimlerinde, İl Özel İdarelerde çalışma olanakları bulunmaktadır. Aynı zamanda etüt proje alanları ile ilgili özel kuruluşlar, firmalar ve bürolarda da çalışabilecekleri gibi uygulama ağırlıklı olarak aldıkları modern sanat eğitiminin yanı sıra; Türk mimarisi, dekorasyon, restorasyon, peyzaj, seramik, çini, cam füzyon, el sanatları, bilgisayarlı tasarım gibi dersleri de aldıklarından gerek ara eleman olarak piyasada, gerekse bağımsız olarak kendilerine ait işyeri ve atölyelerinde bu alanlarda hizmet verebilmektedir.

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Programda öğrenim gören öğrenciler ÖSYM tarafından YGS 4 puan türünden öğrenci alan ÖSYM yerleştirme tablosundaki bütün programlara yatay geçiş yaparak öğrenimi tamamlayabilirler.

Dikey Geçiş ile Geçilen Bölümler

Programdan mezun olan öğrencilerin bir üst öğrenime (4 yıllık fakültelere) devam etme olanakları bulunmaktadır. Dikey Geçiş Sınavına (DGS) giren mezun öğrenciler, ÖSYM’nin belirlediği yeterli puanı almaları durumunda tercih yapıp aşağıda belirtilen bölümlere kayıt yaptırarak bir üst öğrenimi tamamlayabilirler.

 

- MİMARLIK                                                       - EL SANATLARI

- İÇ MİMARLIK                                                  - GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI

- İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI             - GELENEKSEL TÜRK SANATLARI

- GRAFİK                                                          - TEZHİP

- FOTOĞRAF                                                    - ÇİNİ

- SERAMİK                                                        - ESKİ ÇİNİ ONARIMI

Kontenjanlar