Bölümün Amacı
Öğrencilere laboratuvar tekniklerinin öğretilmesi, analizlerde kullanılacak alet ve cihazların tanıtılması ve laboratuvarda çalışma becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir.
Bölümün Geleceği
Artan talep doğrultusunda tarımsal üretimde çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeden, sürdürülebilirlik, gıda güvenliği ve doğal kaynakların korunabilirliğine verilen önem artmaktadır. Bundan dolayı Türkiye genelinde bu konuda hizmet veren analiz laboratuvar sayısı gittikçe çoğalmaktadır. L ...

Kariyer Olanakları
Mezunlar Toprak-su-bitki, gübre analizleri yapan laboratuvarlar, atık su arıtma tesisleri, zirai mücadele enstitüleri, her türlü gıda, ilaç, tarımsal girdi üreten fabrikalar, belediye bünyesinde kurulan laboratuvarlar, üniversitenin ilgili bölüm laboratuvarlarında, yem fabrikaları laboratuvarların ...

Kimler Seçmeli

Programı tercih edecek öğrencilerin zamanlarının çok büyük bir kısmını laboratuvar ortamında geçirecekleri için bu ortamı sevmeleri ve benimsemeleri gerekir. Ders içerikleri yoğun olarak uygulamaya dayandığından, laboratuvar ortamına meraklı, beyaz önlükle çalışmayı hayal ederken heyecanlanan, gel ...

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

TYT  puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarına geçiş yapabilirler.

 

Dikey Geçiş ile Geçilen Bölümler

Öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile Bitki Koruma, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Biyoloji, Biyomühendislik, Biyoteknoloji,  Genetik ve Biyomühendislik, Gıda Mühendisliği, Gıda Teknolojisi, Hemşirelik, Kimya,  Moleküler Biyoloji ve Genetik, Organik Tarım İşletmeciliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.

 

kariyer danışmanımız seni arasın
Kariyer Danışmanımız Seni Arasın