ÇOCUK GELİŞİMİ
Neden İstanbul Gelişim Üniversitesi ?
  • Kesintisiz ve karşılıksız burs imkanı,
  • Uluslararası standartlarda nitelikli akademik eğitim ile hayata 1-0 önde başlamak,
  • Aileden uzakta ama aile ortamında yaşayabilmek,
  • Öğrenci odaklı eğitim içinde, önemsendiğini hissetmek,
  • Dünyanın en iyi üniversitelerinde bir dönem veya bir yıl yurtdışında okuma imkanı
  • Akademik bilgilerini genişletmek, disiplinler arası çalışabilmek adına ücret siz çift anadal yaparak iki diploma ile mezun olmak,
  • Öğrenci kulüpleri sayesinde ulusal ve uluslararası organizasyonlara imza atmak,
  • Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında ilk 3’te olmak,
Genel Bilgiler Bölümün Amacı

Çocuk Gelişimi programının amacı, 0-6 yaş arası (okul öncesi) gerek normal gelişim gösteren, gerekse özel eğitim gereksinimi olan çocukların tüm gelişim alanlarını (zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal ve duygusal) destekleyici teorik ve uygulamalı eğitim programları ile çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan Çocuk Gelişimcisi ve Eğitimcisi yetiştirmektir.

Bölümün Hedefi

Çocuk ve insan haklarına saygılı, değişen toplumsal yaşama uygun, eğitimsel yaklaşımları araştıran ve oryante edebilen, mesleki bilgi ve becerisini, geleceğin yetişkinlerine ışık tutmada aktif olarak kullanan, bilimsel ve teknolojik gelişmelerden yararlanabilen, kültürel değerlerini koruyan çağdaş, ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli meslek elemanını yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları

Çocuk Gelişimi alanında önlisans eğitimi verilen yüksekokullardan mezun; aldığı eğitim doğrultusunda okulöncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim kurumlarında usta öğretici yada yardımcı öğretmen statüsünde çalışan, çocuk kliniklerindeki oyun odalarında tedavileri süren çocuklara müzik, resim, drama, jimnastik, bilgisayar eğitimi veren, hoş vakit geçirmelerini sağlayan, materyal (kukla, kavram ve konu kartları, hikaye yazım) hazırlayan, ilk yardım kurallarını uygulayan gerekli bilgi ve beceriye sahip eğitim mensubudur.

Çalışma Olanakları

• Çocuk Gelişimi teknikerleri, Okulöncesi eğitim kurumlarinda ve özel eğitim kurumlarinda yardimci öğretmen statüsünde; öğrencinin öz bakimi, zihinsel gelişimi, fiziksel gelişimi,duygusal gelişimi ve dil gelişimi de dahil her türlü eğitiminden sorumlu olabilir. • Çocuk Gelişimi teknikerleri, Genel eğitim ve özel eğitim veren okulöncesi eğitim kurumlarinda, sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumlarinda, hastanelerin ve otellerin oyun odalarinda, çocukla ilgili her yerde çalişirlar.

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

YGS 5 puani ile olan bütün bölümlere geçilebilir.

Dikey Geçiş ile Geçilen Bölümler

Meslek Yüksekokullari' nin Çocuk Gelişimi bölümünden mezun olanlar Eğitim fakültelerinin okulöncesi Öğretmenliği ve Sağlik Bilimleri fakültelerinin Çocuk Gelişimi bölümüne geçiş yapabilirler.

Kontenjanlar
(2021-2022)
YKS-Genel - Normal Öğretim
%50 İNDİRİMLİ
Kontenjan 68
Puan Türü TYT
Taban Puanı 222.46772
Taban Başarı Sırası 1267000
BURSLU
Kontenjan 12
Puan Türü TYT
Taban Puanı 279.52695
Taban Başarı Sırası 631000
YKS-Genel - İkinci Öğretim
%50 İNDİRİMLİ
Kontenjan 34
Puan Türü TYT
Taban Puanı
Taban Başarı Sırası
BURSLU
Kontenjan 6
Puan Türü TYT
Taban Puanı 269.99406
Taban Başarı Sırası 716000