SPORDA PSİKOSOSYAL ALANLAR (YÜKSEKLİSANS) (TEZLİ)
Neden İstanbul Gelişim Üniversitesi ?
  • Kesintisiz ve karşılıksız burs imkanı,
  • Uluslararası standartlarda nitelikli akademik eğitim ile hayata 1-0 önde başlamak,
  • Aileden uzakta ama aile ortamında yaşayabilmek,
  • Öğrenci odaklı eğitim içinde, önemsendiğini hissetmek,
  • Dünyanın en iyi üniversitelerinde bir dönem veya bir yıl yurtdışında okuma imkanı
  • Akademik bilgilerini genişletmek, disiplinler arası çalışabilmek adına ücret siz çift anadal yaparak iki diploma ile mezun olmak,
  • Öğrenci kulüpleri sayesinde ulusal ve uluslararası organizasyonlara imza atmak,
  • Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında ilk 3’te olmak,
Genel Bilgiler Bölümün Amacı
Spor bilimcilerini, sporda psiko-sosyal çalışma alanında ileri bilgi ve beceri ile
donatılmış, kanıta dayalı sporda psiko-sosyal çalışma içeriklerini farklı kurum,
kuruluş, grup ve hatta bireye özgü olacak şekilde düzenleme yetisine sahip,
araştırma ve bilimsel çalışmalara açık bireyler olarak yetiştirmektir. Aynı
zamanda öğrencilerin bilgiye ulaşma, bilgiyi sunma, paylaşma, üzerinde tartışma
yapma becerileri geliştirilecek; yeniliklere açık olma, araştırma yapma alışkanlığı
kazandırılacaktır.
Bölümün Hedefi
Uluslararası standartlarda eğitimin sunulduğu yenilikçi bir program olan Sporda
Psikososyal Alanlar Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı, öğretimde araştırma
odaklı bir yaklaşım kullanarak değişen ve gelişen spor endüstrisi içerisinde yer
alabilecek, bu disiplinde kapsamlı bir teorik, kavramsal ve araştırmaya dayalı
olarak elde ettiği bilgileri spor ve egzersiz aktivitelerinde psikososyal uygulama
tekniklerini uygulayabilecek uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Kariyer Olanakları
Sporda Psikososyal Alanlar Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nı başarıyla
tamamlayan mezunlarımız, Sporda Psikososyal Alanlar Yüksek Lisans
derecesine sahip olmaktadırlar. Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlarımız
gerekli şartları yerine getirdiklerinde doktora programlarına devam
edebilmektedir. Sporda Psikososyal Alanlar programı mezunlarımız
üniversitelerde akademisyen olarak, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı
Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde, federasyonlarda ve spor kulüplerinde
Egzersiz ve Spor Psikoloğu olarak görev alabilmektedirler.
Çalışma Olanakları Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler
Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği, Madde 5. Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü” esaslarına uygun
olarak İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğü tarafından
ilan edilen "İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş
Yolu ile Öğrenci Kabulü Uygulama Esasları" kapsamında yatay geçiş imkanı
sunulmaktadır.
Dikey Geçiş ile Geçilen Bölümler
Kontenjanlar