SOSYOLOJİ (YÜKSEKLİSANS) (TEZLİ)
Neden İstanbul Gelişim Üniversitesi ?
  • Kesintisiz ve karşılıksız burs imkanı,
  • Uluslararası standartlarda nitelikli akademik eğitim ile hayata 1-0 önde başlamak,
  • Aileden uzakta ama aile ortamında yaşayabilmek,
  • Öğrenci odaklı eğitim içinde, önemsendiğini hissetmek,
  • Dünyanın en iyi üniversitelerinde bir dönem veya bir yıl yurtdışında okuma imkanı
  • Akademik bilgilerini genişletmek, disiplinler arası çalışabilmek adına ücret siz çift anadal yaparak iki diploma ile mezun olmak,
  • Öğrenci kulüpleri sayesinde ulusal ve uluslararası organizasyonlara imza atmak,
  • Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında ilk 3’te olmak,
Genel Bilgiler Bölümün Amacı

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz), öncelikli olarak topluma bilim insanları kazandırmayı, dünyada ve toplumumuzda yaşanan sorunları bilimsel bir perspektiften değerlendirip bu sorunları doğru yorumlayabilen ve çözüm önerileri sunabilen yetkin araştırmacı sosyologlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program sunduğu temel teorik dersler ve birçok toplumsal konuya temas eden dersleriyle öğrencilerine hem temel bir sosyolojik bakış açısı kazandırmayı hem de araştırma yapma noktasında ihtiyaç duyacakları temel donanımı vermeyi amaçlamaktadır. Lisans mezuniyetleri sosyoloji olsa da olmasa da öğrencilerimizin sosyolojik bakış açısını kazanması ve toplumsal olana ilişkin doğru değerlendirmeleri bilimin ışığında, nesnel ve güvenilir bir şekilde yapabilmeleri bizler için önemlidir.

 

 

Bölümün Hedefi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz), öğrencilerinin dünyada ve Türkiye’de yaşanan sorunlara ilişkin bilim dünyasına güvenilir katkılarda bulunmaları hedeflenmektedir. Gerek tez çalışmalarında gerekse proje çalışmalarında yetkin akademik kadromuz ile öğrencilerimize sorunların doğru tespiti, araştırma tasarımı ve araştırma yöntemleri ile ilgili beceriler kazandırmayı hedeflemekteyiz.

 

Üniversitemizin vizyonu ve misyonu ile paralel, toplumsal sorunlara duyarlı, nesnel ve geleceğe katkı sağlamayı hedefleyen bireyler yetiştirmeyi kendimize bir ödev olarak benimsemekteyiz.

 

 

Kariyer Olanakları

Bu programdan mezun olanlar akademi, kamu kuruluşları, araştırma ve danışmanlık şirketleri, reklam şirketleri, pazarlama firmaları ve uluslararası kuruluşlarda çalışma olanağı bulabilirler.

Çalışma Olanakları

Kuram, araştırma ve uygulamayı bir bütünlük içerisinde değerlendirecek olan Sosyoloji Yük-sek Lisans Programı; İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde bu-lunan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yeni Medya, İletişim ve Habercilik, Güvenlik Çalışmaları ve Psikoloji yüksek lisans programları ile ilişki içinde olarak öğrencilere disiplinler arası bir çalışma ortamı sağlamaktadır.

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler Dikey Geçiş ile Geçilen Bölümler
Kontenjanlar