SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (YÜKSEKLİSANS) (TEZLİ)
Neden İstanbul Gelişim Üniversitesi ?
  • Kesintisiz ve karşılıksız burs imkanı,
  • Uluslararası standartlarda nitelikli akademik eğitim ile hayata 1-0 önde başlamak,
  • Aileden uzakta ama aile ortamında yaşayabilmek,
  • Öğrenci odaklı eğitim içinde, önemsendiğini hissetmek,
  • Dünyanın en iyi üniversitelerinde bir dönem veya bir yıl yurtdışında okuma imkanı
  • Akademik bilgilerini genişletmek, disiplinler arası çalışabilmek adına ücret siz çift anadal yaparak iki diploma ile mezun olmak,
  • Öğrenci kulüpleri sayesinde ulusal ve uluslararası organizasyonlara imza atmak,
  • Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında ilk 3’te olmak,
Genel Bilgiler Bölümün Amacı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, yerel ve uluslararası düzeyde gerçekleşen siyasi ve idari değişimlerin açıklanmasına ve anlaşılmasına yardımcı olan bir disiplindir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yüksek lisans programının amacı, siyaset ve idare alanlarında güncel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen kuramsal ve uygulamalı bilgilerle donanmış nitelikli iş gücü yetiştirmektir. Öğrencilere bilimsel yaklaşım, eleştirel tutum ve yaşamboyu öğrenme ilkesini benimseterek, zaman yönetimi, öz disiplin ve iletişim becerilerine vakıf mezunlar vermektir.

Bölümün Hedefi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yüksek lisans programının temel hedefi, kamu yönetiminin her düzeyi için  yerel ve merkezi idarede öncelikle tercih edilen, demokrasi ve insan hakları temelinde farklılıklara saygılı, çağdaş gelişmelere ve değişimlere açık, içinde yaşadığı toplumun lideri olacak mezunlar yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunları, disiplinler arası eğitim almanın sağladığı avantajdan yararlanarak kamu sektörü, özel sektör ve üçüncü sektör örgütlerinde kariyer yapma olanağına sahiptirler. Bölümümüz mezunları siyaset bilimi, idare,  hukuk, iktisat gibi farklı bilim alanlarından kazandıkları bilgiler ile; bakanlıklar, yerel yönetimler, KİT’ler, sivil toplum kuruluşları, finans kuruluşları gibi, kamu, özel ve gönüllü kuruluşlarda uzman, teftiş kurulu üyesi ve diğer alanlarda orta ve üst düzey yönetici olarak istihdam edilirler. Akademik hayatı tercih edecek öğrencilerimiz, ilgi alanları doğrultusunda doktora programlarına devam edebilirler.

Çalışma Olanakları Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Üniversite ve YÖK yönetmelikleri doğrultusunda benzer nitelikte programlar üzerinden yatay geçiş yapılabilmektedir.

Dikey Geçiş ile Geçilen Bölümler
Kontenjanlar