BESLENME VE DİYETETİK (YÜKSEKLİSANS) (TEZSİZ)
Neden İstanbul Gelişim Üniversitesi ?
  • Kesintisiz ve karşılıksız burs imkanı,
  • Uluslararası standartlarda nitelikli akademik eğitim ile hayata 1-0 önde başlamak,
  • Aileden uzakta ama aile ortamında yaşayabilmek,
  • Öğrenci odaklı eğitim içinde, önemsendiğini hissetmek,
  • Dünyanın en iyi üniversitelerinde bir dönem veya bir yıl yurtdışında okuma imkanı
  • Akademik bilgilerini genişletmek, disiplinler arası çalışabilmek adına ücret siz çift anadal yaparak iki diploma ile mezun olmak,
  • Öğrenci kulüpleri sayesinde ulusal ve uluslararası organizasyonlara imza atmak,
  • Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında ilk 3’te olmak,
Genel Bilgiler Bölümün Amacı

İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yer alan Beslenme ve Diyetetik Tezsiz Yüksek Lisans Programıuluslararasılaşma hedefine yönelik eğitim anlayışı ile eğitim-öğretim faaliyetlerini büyük bir istikrarla sürdürmektedir. Beslenme ve Diyetetik Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nın amacı beslenme konusunda uzman, akademik çalışmalara, araştırma ve geliştirme projelerine önemli katkılarda bulunabilecek, beslenme politikaları geliştirebilecek, eğitmen olarak görev yapabilecek, ulusal ve uluslararası yayınlar için bilimsel makaleler yazabilecek, bireysel ve toplumsal beslenme sorunlarına çözümler geliştirebilecek, farklı platformlarda çözümlerini sunabilecek, vizyoner, etik değerlere sahip mezunlar yetiştirmektir.

Program ile, güncel ve evrensel bilgi ile donatılmış, beslenme alanında kullanılan teknolojiyi, dünyada geliştirilmiş yeni yöntemleri, istatistiksel verileri ve araştırmaları yakından takip edip, yorumlayabilen ve doğru şekilde kullanabilen uzmanlar sağlık sektörüne kazandırılmaktadır. 
 

 

Bölümün Hedefi

Beslenme ve Diyetetik Tezsiz Yüksek Lisans Programı, ulusal ve uluslararası ortamlarda beslenme ile ilgili üst düzey görevlerde yer alabilecek, akademik çalışmalar yapabilecek, ileri düzeyde kuramsal bilgiye ve pratik tecrübeye sahip, teknolojiyi ve bilimi etkin bir biçimde kullanabilecek, beslenme alanındaki sorunlara uluslararası literatürlere girebilecek çözümler üretebilecek, araştırmalar yapacak, projeler hayata geçirecek uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca evrensel değerlere inanan, bireysel farklılıklara saygılı, fikir ve ifade özgürlüğü ile bilimsel özgürlüğü savunan, bir arada hoşgörüyle yaşamayı, tüm canlıların hayat hakkına saygı göstermeyi ilke edinmiş eleştirel düşünebilen, sorgulayan, ekolojik, ekonomik, sosyo-kültürel sürdürülebilirliği sağlayan mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Kariyer Olanakları

Beslenme ve Diyetetik Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nı başarıyla tamamlayan mezunlarımız, Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans (Tezsis) derecesine sahip olmaktadırlar. 

 

Çalışma Olanakları

Program tamamlanarak, program yeterlilikleri sağlandığında Beslenme ve Diyetetik alanında Tezsiz Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Beslenme ve Diyetetik lisans eğitimini alan mezunlarımız, yüksek lisanslarını tamamladıktan sonra kamu ve özel sektör yataklı tedavi kurumları, rehabilitasyon merkezleri, ayakta tanı ve tedavi merkezleri, eğitim ve danışmanlık hizmeti veren merkezler (üniversiteler, il sağlık müdürlükleri, sağlık eğitimi şirketleri, sağlık bakanlığı), evde bakım hizmeti veren kuruluşlar, yaşlı-çocuk-engelli bireyler için bakım ve rehabilitasyon merkezleri, spor merkezleri, sağlık projeleri yürüten sivil toplum kuruluşları gibi bir çok alanda istihdam olanağından öncelikli olarak yararlanma olanağı bulmaktadır.

Başka bir daldan lisans eğitimi üzerine tezsiz yüksek lisans yapan mezunlarımız, mevcut lisans eğitimlerine ek olarak yeni bilgi ve beceriler edinmeye ve asıl mesleklerini daha donanımlı ve yetkin olarak yapmaya olanak bulurlar.

 

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü” esaslarına uygun olarak İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilen  "İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisans Üstü Programlara Yatay Geçiş Yolu ile Öğrenci Kabulü Uygulama Esasları" kapsamında yatay geçiş imkânı sunulmaktadır.

 

Dikey Geçiş ile Geçilen Bölümler

Beslenme ve Diyetetik Tezsiz Yüksek Lisans Programı kapsamı gereği herhangi bir programdan dikey geçiş ile öğrenci kabul edilmemektedir.

 

Kontenjanlar