YENİ MEDYA VE İLETİŞİM
Neden İstanbul Gelişim Üniversitesi ?
  • Kesintisiz ve karşılıksız burs imkanı,
  • Uluslararası standartlarda nitelikli akademik eğitim ile hayata 1-0 önde başlamak,
  • Aileden uzakta ama aile ortamında yaşayabilmek,
  • Öğrenci odaklı eğitim içinde, önemsendiğini hissetmek,
  • Dünyanın en iyi üniversitelerinde bir dönem veya bir yıl yurtdışında okuma imkanı
  • Akademik bilgilerini genişletmek, disiplinler arası çalışabilmek adına ücret siz çift anadal yaparak iki diploma ile mezun olmak,
  • Öğrenci kulüpleri sayesinde ulusal ve uluslararası organizasyonlara imza atmak,
  • Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında ilk 3’te olmak,
Genel Bilgiler Bölümün Amacı

İletişim ve medya olmak üzere iki ayrı disiplinden oluşan Yeni Medya ve İletişim bölümü, günümüz teknoloji koşulları da göz önüne alındığında önemi giderek artan bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni iletişim teknolojilerinin ortaya çıkması iletişim sistemlerini değiştirirken, diğer yandan da bu gelişmeler bilinçli yeni sektör çalışanlarına ihtiyaç doğurmaktadır.  Yeni Medya ve İletişim bölümü, sektörün gereksinim duyduğu araştırmacı ve yenilikçi kimliğe sahip, nitelikli insan kaynağını medya sektörüne transfer etmek üzere yetiştirmektedir. Bu doğrultuda  Yeni Medya ve İletişim bölümünde; temel gazetecilik, medya ekonomisi, medya analizi ve kritiği, mesleki İngilizce, medya ve kamuoyu kritiği, sosyal medya ve internet gazeteciliği kritiği, medyada haber yazma teknikleri, sosyal sorumluluk ve medya, sunum ve sunuş teknikleri, münazara teknikleri ve kritiği gibi pek çok alandan teorik ve uygulamalı ders içerikleri ile, öğrencilere mesleki hayatlarında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.

 

Bölümün Hedefi

Öğrencilerimiz, medya ve iletişim bölümünde elde ettikleri mesleki kazanımlar vasıtasıyla hayata donanımlı bir biçimde hazırlanmaktadır. Bölüm olarak öncelikli hedefimiz;  öğrencilerimizi Yeni Medya ve İletişim bölümü çatısı altında edindikleri bilgi ve becerilerle, yaşanan teknolojik gelişmelere ve yeniliklere uyum sağlayabilen, bilişim ve iletişim teknolojilerini de kullanarak aldıkları kuramsal bilgiyi çalışma alanlarında uygulayabilen, medya mesajlarını doğru okuyabilen, internet gazeteciliği ve vatandaş gazeteciliği kavramlarına hakim, haberleri bağımsız gözle analiz edebilen, eleştirel bir bakış açısına sahip, medyanın yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilen, araştırmacı ve yenilikçi bir kimlikle, etik ilkeler çerçevesinde çalışabilecek donanımlı iletişimciler olarak yetiştirmektir.

 

Kariyer Olanakları

Yeni Medya ve İletişim bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz başta medya olmak üzere, özel ve kamu kuruluşlarının iletişim, basın, kurumsal iletişim, yayıncılık bölümlerinde çalışma imkanına da sahip olmaktadırlar. Öğrencilerimiz geleceğin meslekleri arasında gösterilen, yeni medya uzmanı, basın danışmanı, sosyal medya uzmanı, içerik üreticisi/editörü, iletişim- basın halkla ilişkiler uzmanı gibi pozisyonların yanı sıra, aslen medyanın temel yapı taşlarını oluşturan muhabir, editör, yayın koordinatörü, yayın yönetmeni, araştırmacı ve eleştirmen gibi görevlerde de çalışabilirler. Akademik alanda kariyer düşünen öğrencilerimiz ise, diledikleri takdirde gerekli koşulları yerine getirerek akademik kariyerlerine de devam edebilirler.

 

Çalışma Olanakları

Yeni Medya ve İletişim bölümünden mezun olan öğrenciler; gazete, dergi, internet yayıncılığı, yayınevleri, kamu- özel basın kuruluşları, televizyon, radyo, sosyal medya ajansları, reklam ajansları, basın halkla ilişkiler danışmanlıkları, haber ajansları, kamu ve özel sektördeki basın halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim birimlerinde çalışabilmektedir.

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Yeni Medya ve İletişim bölümü,  önlisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

 

Kontenjanlar
(2021-2022)
YKS-Genel - Normal Öğretim
%50 İNDİRİMLİ
Kontenjan 21
Puan Türü SÖZ
Taban Puanı
Taban Başarı Sırası
BURSLU
Kontenjan 4
Puan Türü SÖZ
Taban Puanı *319,45672
Taban Başarı Sırası *140869
* Bölümün fakülteye aktarılmadan önceki yüksekokul bölümü olarak puanıdır.