Bölümün Amacı
İletişim ve medya olmak üzere iki ayrı disiplinden oluşan Yeni Medya ve İletişim bölümü, günümüz teknoloji koşulları da göz önüne alındığında önemi giderek artan bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni iletişim teknolojilerinin ortaya çıkması iletişim sistemlerini değiştirirken, diğ ...

Bölümün Geleceği
Giderek dijitalleşen dünyamızda medyanın uygulama alanlarında istihdam giderek artmaktadır. Hem geleneksel medya hem de yeni medya uygulama alanlarında kalifiyeli çalışanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Yaşanan teknolojik gelişmeler ve sektörel beklentiler doğrultusunda uygun formatta müfredat ve uygul ...

Kariyer Olanakları
Yeni Medya ve İletişim bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz başta medya olmak üzere, özel ve kamu kuruluşlarının iletişim bölümlerinde çalışma imkanına da sahip olmaktadırlar. Öğrencilerimiz geleceğin meslekleri arasında gösterilen, yeni medya uzmanı ve iletişim uzmanı gibi p ...

Kimler Seçmeli

Gelişen iletişim teknolojileri çerçevesinde yeni medya uygulamalarına ilgi duyan ve iletişim becerilerini geliştirmek isteyen, görsel hafıza ve yazma yeteneği konusunda kendine güvenen, teknolojiye meraklı, özgüveni yüksek, medya sektöründe çalışmak isteyen kişiler için bölümümüz uygun bir tercih ...

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Yeni Medya ve İletişim bölümü,  önlisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

kariyer danışmanımız seni arasın
Kariyer Danışmanımız Seni Arasın