Bölümün Amacı
Ulusal ve uluslararası işgücü piyasalarında,  sahip olduğu akademik, sosyal ve mesleki yetenekleri vasıtasıyla rakipleri arasından sıyrılabilen bireyler yetiştirmek Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü’nün birincil amacıdır. Bu amaç doğrultusunda şekillendirilen programın Sü ...

Bölümün Geleceği
Ticaret ve işletmecilik faaliyetlerinin uluslararası düzeyde çok hızlı gelişmeler gösterdiği günümüzde, bu konularda beceriye sahip olacak bölüm mezunlarının yetkinlik ve yeterlikleri ile fark yaratacak bireyler olmaları kaçınılmazdır. Sürekli güncellenen ve gelişen ekonomik ve ticari faaliyetleri ...

Kariyer Olanakları
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü mezunları özel ve kamu kurumları olmak üzere ulusal ve uluslararası arenada kendilerine kariyer yapma olanağı bulabilirler. Oldukça geniş çalışma ağına sahip olan  Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümü mezunları, öğrenim süreçleri boyunca edin ...

Kimler Seçmeli

Her türlü uluslararası faaliyete ilgili, farklı kültürleri öğrenmeye istekli, ticari bilince sahip analitik, mobil ve iletişimi kuvvetli bireylerin; işletmeci, girişimci, yönetici ve uluslararası ticaret ve işletmecilik faaliyetlerinde işgören olma amacıyla tercih edebileceği bir bö ...

Uluslararası Akreditasyonlar

Almanya’da 2002’de kurulan ve Avrupa Kalite Güvencesi Birliği üyesi olan AQAS, Dünya genelinde 5000’den fazla programın değerlendirmesini yapmış bir kuruluştur. 90’dan fazla Alman üniversitesinin üyesi olduğu eğitim programlarının akreditasyonunu gerçekleştirmiştir. Verdiği akreditasyon, akredite edilen programın Avrupa standartları ve ilkelerine uygun olduğunu belgeliyor

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Üniversitemiz ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

 

kariyer danışmanımız seni arasın
Kariyer Danışmanımız Seni Arasın