Bölümün Amacı
Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümü öncelikli olarak çalışma hayatında karşılaşılan sorunlara hızlı ve doğru şekilde çözümler sunabilen, değişen dünya koşullarına ve gereklerine uyum sağlamayı başaran ve teknolojik yenilikleri kolaylıkla kullanabilen geleceğin liderlerini yetiştirmeyi amaçlam ...

Bölümün Geleceği
Küreselleşmenin dijital teknolojilerle daha da hız kazandığı, ekonomik zorlukların ve çatışmaların dünya ekonomisini ve finansal sistemi tamamen etkilediği ayrıca ulusların ekonomik zenginliği ve gücü tamamen uluslararası ticaret ve uluslararası finans piyasalarındaki etkinliği ve liderliğiyle ölç ...

Kariyer Olanakları
Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümü öğrencileri, özel sektörde dış ticaret faaliyetleri ile ilgili uluslararası kuruluşlar ve çokuluslu işletmelerde yönetici asistanı, yönetici, uzman yardımcısı veya uzman pozisyonlarında çalışabilmekle beraber; kamu sektöründe yer alan Ekonomi Bakanlığı, Tic ...

Kimler Seçmeli

Farklı ülke insanlarının bir arada çalıştığı, çok uluslu ve uluslararası işletmelerde ortaya çıkan sorunları kavrayabilme ve çözüm üretebilme yetisine sahip yani Küresel vizyonu olan, yerel zenginliklerden güç alan, stratejik düşünen ve üstlenici, rekabetçi ve takım halinde çalışmayı seven ayrıca ...

Uluslararası Akreditasyonlar

Almanya’da 2002’de kurulan ve Avrupa Kalite Güvencesi Birliği üyesi olan AQAS, Dünya genelinde 5000’den fazla programın değerlendirmesini yapmış bir kuruluştur. 90’dan fazla Alman üniversitesinin üyesi olduğu eğitim programlarının akreditasyonunu gerçekleştirmiştir. Verdiği akreditasyon, akredite edilen programın Avrupa standartları ve ilkelerine uygun olduğunu belgeliyor

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Üniversitemiz ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir

kariyer danışmanımız seni arasın
Kariyer Danışmanımız Seni Arasın