Bölümün Amacı
Sosyal Hizmet bölümünün amacı, çeşitli boyutlarda toplumsal sorunlar yaşayan bireylere, ailelere ve toplumlara gerekli hizmet uygulamalarını gerçekleştirebilecek bilim niteliğine sahip, yetkin sosyal hizmet uzmanı yetiştirmektedir. Teorik ve uygulamalı olarak alanda uzmanlaşmak isteyen ve toplumsa ...

Bölümün Geleceği
Evrensel anlamda kabul gören meslek tanımına göre Sosyal Hizmet, insan hakları ve sosyal adaleti esas alarak sosyal refahı artırıp yaşam kalitesini iyileştirmek üzere toplumdaki adaletsizliklere, eşitsizliklere ve engellere sistemli olarak müdahale etmeyi hedefleyen, uygulama temelli mesleki ve ak ...

Kariyer Olanakları
Sosyal Hizmet Bölümü, davranış bilimleri, sosyal hizmet yöntem ve teknikleri ile alan uygulamalarını mesleki sorumlulukları çerçevesinde bütünleştirme yeteneğine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı çalışmalar yapabilecek, sosyal hizmet için gerekli bilgileri bütünleştirip özümseyerek hi ...

Kimler Seçmeli

Sosyal Hizmet Bölümü eğitim programlarında öğrenim gören öğrencilerin, insan haklarını özümsemiş, ulusal ve uluslararası düzlemde meydana gelen toplumsal olaylara duyarlı, toplumsal sorunlara çözüm odaklı yaklaşabilen ve yenilikçi çözümler üretebilen bireyler olarak yetişmesi amaçlanır. İlgisinin ...

Uluslararası Akreditasyonlar

Almanya merkezli "Accreditation Agency in Health and Social Sciences" (AHPGS) sağlık, sosyal bilimler vb. dallarda verilen eğitimlerin akreditasyonunu yapmaktadır. Avrupa Kalite Güvencesi Birliği üyesi olan AHPGS, 120’den fazla ülkede 1200’den fazla programın akreditasyonunu tamamlamıştır.

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Sosyoloji, psikoloji, antropoloji, sosyal psikoloji ve siyaset bilimi.

 

kariyer danışmanımız seni arasın
Kariyer Danışmanımız Seni Arasın