Bölümün Amacı
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal  Bilimler Fakültesi bünyesinde kaliteli, yenilikçi, rekabetçi bir eğitim anlayışıyla farkındalık yaratan profesyoneller yetiştirilmek üzere, eğitimde uluslararasılaşma gerçekleştirme amacı ...

Bölümün Geleceği
Küreselleşme olgusunun ön plana çıktığı ve dünya siyasetinin teknoloji ve dijitalleşmeyle büyük değişim gösterdiği günümüzde yeni siyasal gelişmeleri kavrayabilecek ve sorunlara analitik çözümler üretebilecek, 21. yüzyıl bilgi ve becerileri ile donatılmış siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler u ...

Kariyer Olanakları
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları, yurt içi ve yurt dışında kamu ve özel sektörlerin çeşitli birimlerinde geniş kariyer olanaklarına sahiptirler. Mezunlar çalıştıkları kurumlara göre diplomat, danışman, orta ve üst düzey yönetici, denetmen ve uzman olarak istihdam edil ...

Kimler Seçmeli

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü bakanlıklar, müsteşarlıklar ve büyükelçiliklerin yanı sıra, uluslararası örgütler, düşünce kuruluşları, dış ticaret şirketleri, bankalar, medya ve danışmanlık gibi alanlarda kariyer inşa etmek isteyenler için uygun bir tercih olabilir.

Uluslararası Akreditasyonlar

Almanya’da 2002’de kurulan ve Avrupa Kalite Güvencesi Birliği üyesi olan AQAS, Dünya genelinde 5000’den fazla programın değerlendirmesini yapmış bir kuruluştur. 90’dan fazla Alman üniversitesinin üyesi olduğu eğitim programlarının akreditasyonunu gerçekleştirmiştir. Verdiği akreditasyon, akredite edilen programın Avrupa standartları ve ilkelerine uygun olduğunu belgeliyor

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Üniversitemiz önlisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

kariyer danışmanımız seni arasın
Kariyer Danışmanımız Seni Arasın