REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ

Neden İstanbul Gelişim Üniversitesi ?
 • Kesintisiz ve karşılıksız burs imkanı,
 • Uluslararası standartlarda nitelikli akademik eğitim ile hayata 1-0 önde başlamak,
 • Aileden uzakta ama aile ortamında yaşayabilmek,
 • Öğrenci odaklı eğitim içinde, önemsendiğini hissetmek,
 • Dünyanın en iyi üniversitelerinde bir dönem veya bir yıl yurtdışında okuma imkanı
 • Akademik bilgilerini genişletmek, disiplinler arası çalışabilmek adına ücret siz çift anadal yaparak iki diploma ile mezun olmak,
 • Öğrenci kulüpleri sayesinde ulusal ve uluslararası organizasyonlara imza atmak,
 • Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında ilk 3’te olmak,
Genel Bilgiler Bölümün Amacı

Sevgili Öğrencilerimiz,

 
Reklam Tasarımı ve İletişim bölümündeki eğitim ve öğretimin temel amacı; küresel ve ulusal alanda 21.yy. ilk çeyreğinde büyük bir devinimle gelişen reklam sektörünün iş gücü ihtiyacını karşılayabilecek alanında uzman bireyler yetiştirmek, reklam ve iletişimin çağdaş bilincini geliştirmek ve yerleştirmek, akademik değerlere katkı sağlamak, bu alanda ilerlemektir.
 
Bölümümüzde eğitim ve öğretim temel amacı göz önünde bulundurularak öğrencilerinin teorik ve uygulama bilgisine sahip, gerektiğinde uluslararası boyutlarda reklam tasarımı ve iletişimde söz sahibi olabilecek öğrenciler olarak yetişmeleri hedefi izlenmektedir. Bu hedef doğrultusunda, bölüm zorunlu derslerden başka donanımlı hale gelmelerini sağlayacak seçimlik dersler de yer almaktadır. Ayrıca, uygulamada karşılaşılabilecek bazı yan konularda alt bilgi yapısı sağlayan dersler öğrencilerin seçimine sunulmaktadır...
 

Reklamlar günümüz kitle iletişim araçlarında büyük bir yer kaplamaktadır. Böylesi bir ilgi kaçınılmaz olarak istihdam edilecek eleman ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Bu amaçla üniversitemiz bünyesinde Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü’nün açılmasına karar verilmiştir. Bu bölümün amacı, sektörde istihdam edilebilecek ve sektörü bir adım ileriye taşıyabilecek donanıma sahip öğrencilerin yetiştirilmesidir. Bu bölümdeki öğrenciler yaratıcı reklam metinleri yazabilecek, reklamın tasarlanma aşamasına ilişkin bilgi sahibi olacak, reklam senaryosu ve reklam filmi oluşturacak, ayrıca reklam “kanallarını” yönetebilecek donanıma sahip olarak yetişecektir. Öğrenciler, hem teorik hem de pratik yönelimlerle kendilerini uzmanlaştıracaktır.

 

Bölümün Hedefi

 

Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü, yalnızca iletişim alanı ile sınırlı kalmayan, sosyal bilimlerin farklı alanlarıyla da ortak çalışmalar yürüten ve siyasetten sanata pek çok disiplinden beslenen bir bölümdür. Gelişen teknolojilerle birlikte reklam ve tasarım faaliyetlerinin herkes tarafından uygulanabilir olması bu alandaki niteliğin sorgulanmasına neden olmuştur. Pratik faaliyetler yürütülürken mesleğin bilgi-birikim kısmı eksik kalmaktadır. Akademi çatısı altında, hem pratik hem teorik olarak verilecek olan eğitim ile alanında uzman bireyler, Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü’nden sektöre kazandırılacaktır.

Teori ve pratik öğretimin bir arada yürütüldüğü iletişim tasarımı bölümünde grafik tasarım, sinema ve iletişim bilimleri gibi farklı uzmanlık gerektiren alanlardan yararlanılır. Sektörlerin gereksinimlerine yanıt verecek kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla kurulan Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümü, nitelikli akademisyen kadrosu, öğrencinin ilgi, yetenek ve yönelimlerine yanıt vermeye elverişli ders programıyla dört yıllık lisans eğitimi vermektedir. bu bölüm, medya sektörlerinin en önemli finans kaynağı olan, üretim ve tüketim değerleriyle toplumsal bilinci biçimlendiren reklamın ne olduğunu, ne işe yaradığını, çeşitli medya ortamlarında nasıl işlendiğini ve nasıl yaratıldığını vermeyi amaçlar.

Kariyer Olanakları

 Mezunlarımız kariyerlerine akademisyen olarak devam ettikleri gibi; işletmelerin pazarlama iletişimi bölümlerinde, reklam ve halkla ilişkiler ajanslarında; medya planlama şirketlerinde; metin yazarı, yapımcı, müşteri temsilcisi, araştırmacı, stratejik planlamacı, danışman veya iletişim yönetmeni olarak da çalışmaktadırlar.

Çalışma Olanakları

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölüm mezunları reklam, halkla ilişkiler, pazarlama, insan kaynakları ve siyasal iletişim uygulamaları gibi pek çok alanda ve sektörde istihdam edilebilmektedir. Bu bölümlere giren öğrencilerin kendi yetenekleri, tercihleri yönünde reklam sektöründe ki mesleklerini, uzman olarak sürdürmelerini sağlamaktadır. Bölüm mezunlarımız medya kuruluşlarında ve reklam ajanslarında tasarımcı olarak çalışabilecekleri gibi meslek profili gereği freelance (serbest) çalışabilme imkânına sahiptir. Mezunlar, lisansüstü eğitime devam etmeleri durumunda üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak da çalışabilmektedir.

Günümüzde reklamlar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiğinden reklam ile ilgili istihdam alanı da oldukça geniştir. Her marka veya kurum reklam verme yoluyla kendini paydaşlarına duyurmak istemektedir. Bu bağlamda da geniş bir sektör olarak reklam sektörü yeni yetişmiş elemana ihtiyaç duymaktadır. Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü mezunları aşağıdaki yerlerde istihdam edilebilmektedir:

 1. Reklam Ajansları
 2. Kurumsal Firmaların Tanıtım Departmanları
 3. Matbaalar
 4. Medya Kuruluşları
 5. Özel Danışmanlık Şirketleri
 6. Devlet Basın Kuruluşları
Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

İletişim Fakültelerinde bulunan "Reklam Tasarımı ve İletişim", "İletişim Tasarımı", “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, “Reklamcılık”, “Radyo Televizyon ve Sinema”, “Televizyon- Sinema”, “Gazetecilik”, “İletişim Bilimleri”, “Görsel İletişim Tasarımı” ve “Yeni Medya” bölümlerine; Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarındaki “Halkla İlişkiler ve Tanıtım”, “Radyo-Televizyon” ve “Reklamcılık” bölümlerine yatay geçiş yapılabilmektedir.

Dikey Geçiş ile Geçilen Bölümler

Meslek yüksekokulları mezunları,  ilgili yönetmelikteki koşulları sağlamaları halinde dört yıllık lisans programlarına dikey geçiş yaparak eğitimlerine devam edebilmektedir.

Kontenjanlar
2019-2020
YKS-Genel - Normal Öğretim
%50 BURSLU
Kontenjan 14
Puan Türü SÖZ
Taban Puanı YENİ
Taban Sırası YENİ
%75 BURSLU
Kontenjan 40
Puan Türü SÖZ
Taban Puanı YENİ
Taban Sırası YENİ
%100 BURSLU
Kontenjan 6
Puan Türü SÖZ
Taban Puanı YENİ
Taban Sırası YENİ