LOJİSTİK

Neden İstanbul Gelişim Üniversitesi ?
  • Kesintisiz ve karşılıksız burs imkanı,
  • Uluslararası standartlarda nitelikli akademik eğitim ile hayata 1-0 önde başlamak,
  • Aileden uzakta ama aile ortamında yaşayabilmek,
  • Öğrenci odaklı eğitim içinde, önemsendiğini hissetmek,
  • Dünyanın en iyi üniversitelerinde bir dönem veya bir yıl yurtdışında okuma imkanı
  • Akademik bilgilerini genişletmek, disiplinler arası çalışabilmek adına ücret siz çift anadal yaparak iki diploma ile mezun olmak,
  • Öğrenci kulüpleri sayesinde ulusal ve uluslararası organizasyonlara imza atmak,
  • Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında ilk 3’te olmak,
Genel Bilgiler Bölümün Amacı

Ulaştırma, tedarik, taşıma gibi önemli fonksiyonları yerine getiren, ülke ve dünya ekonomisinde  önemli bir paya sahip olan Lojistik, yarattığı istihdam oranları ile lokomotif sektör konumundadır. Lojistik Bölümü; ulusal ve uluslararası  firmalarda, lojistik operasyonları alanında  sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikli uzmanlar yetiştirmektedir. Bu amaçla öğrencilerine, taşımacılık, ekonomi, muhasebe, uluslararası ticaret, depolama ve envanter, insan kaynakları yönetimi, ulaştırma politikaları, mesleki İngilizce gibi alanlarda  bilgi ve beceriler kazandırmaktadır.

Bölümün Hedefi

Lojistik Bölümü, akıl ve bilim rehberliğini benimsemiş, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, lojistik tasarım ve lojistik operasyonları alanında yetkin, ulusal ve uluslararası işletmelerde yenilikçi çözümler üretebilen, mesleki etik ilkeleri prensip edinmiş, profesyonel ve akademik hayatta söz sahibi uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kariyer Olanakları

Lojistik Bölümü mezunları özel ve kamu olmak üzere lojistik ve taşımacılık kuruluşlarında çalışma olanağı bulabilirler. Yaygın iş olanaklarına sahip olan mezunlarımız,  ulusal ve uluslararası üretim ve hizmet firmalarının lojistik bölümlerinde, lojistik hizmeti sunan firmalarda, gemi acentelerinde, gümrük müşavirliklerinde, ithalat ihracat firmaları ile bu firmaların planlama, lojistik pazarlama, satış, yönetim, muhasebe, haberleşme gibi bölümlerinde  proje yöneticisi, uzman, yetkili gibi çeşitli unvanlarla çalışabilirler. Akademik kariyer düşünen mezunlarımız da lisansüstü eğitimine devam ederek bu hedeflerini gerçekleştirebilirler.

Çalışma Olanakları

Lojistik Bölümü mezunları özel ve kamu olmak üzere lojistik ve taşımacılık kuruluşlarında çalışma olanağı bulabilirler. Yaygın iş olanaklarına sahip olan mezunlarımız,  ulusal ve uluslararası üretim ve hizmet firmalarının lojistik bölümlerinde, lojistik hizmeti sunan firmalarda, gemi acentelerinde, gümrük müşavirliklerinde, ithalat ihracat firmaları ile bu firmaların planlama, lojistik pazarlama, satış, yönetim, muhasebe, haberleşme gibi bölümlerinde  proje yöneticisi, uzman, yetkili gibi çeşitli unvanlarla çalışabilirler. Akademik kariyer düşünen mezunlarımız da lisansüstü eğitimine devam ederek bu hedeflerini gerçekleştirebilirler.

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Bölüm,  önlisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dâhilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

Dikey Geçiş ile Geçilen Bölümler

Bölüme Dikey Geçiş ile geçmek isteyen tüm öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı’na girerek yeterli puanı aldıkları takdirde ÖSYM tarafından yerleştirilir. Tüm şartları yerine getiren öğrenciler böylece okulumuzda dört yıllık lisans eğitimi almaya hak kazanır. Ayrıca İstanbul Gelişim Üniversitesi ön lisans öğrencileri DGS ile ücretli kontenjanını kazandıkları takdirde yüzde 50 burslu okuma imkânına sahip olur.

Kontenjanlar
2019-2020
YKS-Genel - Normal Öğretim
%75 BURSLU
Kontenjan 26
Puan Türü EA
Taban Puanı 220.3079
Taban Sırası 701440
%100 BURSLU
Kontenjan 4
Puan Türü EA
Taban Puanı 259,3569
Taban Sırası 382000