Bölümün Amacı
Bölümün amacı, havacılık sektöründeki işletmelerin yönetiminde ve hava alanlarında yer hizmetlerinde çalışacak kadroları en çağdaş ve güncel bilgi ve vasıflarla donatmak, sektörde en başarılı şekilde hizmet verecek şekilde yetiştirmektir. Ayrıca, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü, havacılı ...

Bölümün Geleceği
Havacılık sektörü, temellerinin atıldığı ilk günlerden itibaren dünyada ivmelenerek gelişim gösteren önemli bir sektördür. . Önümüzdeki yıllar içerisinde teknolojik gelişmelere paralel olarak havacılık sektörünün büyümeye devam edeceği öngörülmektedir. Sektöre olan insan kaynağı ihtiyacı da buna p ...

Kariyer Olanakları
Havacılık sektörünün hızlı gelişimi ve bu alanda nitelikli elemanlara karşı her geçen gün artan ihtiyaç, bu alanda yetişmiş uzmanlara duyulan talebin gelecekte daha da yüksek olacağını göstermesi bakımından bölüm mezunlarının en büyük avantajıdır.
Kimler Seçmeli

Bölümümüz, ticari havacılığa hevesli, ileride havacılık sektöründe yer almak veya havacılıkla ilgili bilgilerini geliştirmek isteyen iletişim becerileri yüksek, yeniliklere açık, dinamik, ekip çalışmasına uygun kişiler için idealdir. Bölümümüz, ileride havacılığın geleceğini şekillendirecek yöneti ...

Uluslararası Akreditasyonlar

Almanya’da 2002’de kurulan ve Avrupa Kalite Güvencesi Birliği üyesi olan AQAS, Dünya genelinde 5000’den fazla programın değerlendirmesini yapmış bir kuruluştur. 90’dan fazla Alman üniversitesinin üyesi olduğu eğitim programlarının akreditasyonunu gerçekleştirmiştir. Verdiği akreditasyon, akredite edilen programın Avrupa standartları ve ilkelerine uygun olduğunu belgeliyor

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinin Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Ticaret, İşletme ve Ekonomi ve Finans bölümlerinden not ortalaması ile, EA puan türünde ilgili bölüme ve ilgili yıla ait taban puanlarının yeterli olması halinde tüm lisans ve önlisans bölümlerinden yatay geçiş yapılır.

kariyer danışmanımız seni arasın
Kariyer Danışmanımız Seni Arasın