Bölümün Amacı
Havacılık Yönetimi Bölümü, havacılık faaliyet alanlarında hizmet veren havacılık sektöründeki kuruluşların uçuş operasyon, emniyet yönetimi, pazarlama sorumlusu gibi yönetim ve alt kademe pek çok departmanlarında çalışabilecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmektedir. Bununla birlikte Havacılık ...

Bölümün Geleceği
Bölümün Geleceği Havacılık sektörü dünya üzerinde ülkeler arasında en büyük güç unsurlarından birisi olarak kabul edilmektedir. Hızla gelişen havacılık teknolojisi, genişleyen havayolu filo ve rotaları, hava-kargo sektörünün ülkeler arasında yaygınlaşması gibi faktörler Havacılık Yönetimi mezunl ...

Kariyer Olanakları
Havacılık Yönetimi Bölümü mezunu öğrencilerimiz, havacılık sektörünün hızlı gelişimi ve bu alanda nitelikli elemanlara karşı her geçen gün artan ihtiyaç, bu alanda yetişmiş uzmanlara duyulan talep doğrultusunda geniş çalışma ağına sahip olacaklardır. Kamu ve özel kuruluşlarda farklı depa ...

Kimler Seçmeli

 Kimler Seçmeli Havacılık tutkusunu içinde yaşayanlar, bu tutkularını sektörde doğrudan yaşamak isteyenler ve Havacılık Yönetimi alanında gerekli olan temel işletme-yönetim alanlarına ilgi duyan, havacılığın hızına yetişebilecek, araştırmacı, sorumluluk bilinci yüksek olan adaylar için uygu ...

Uluslararası Akreditasyonlar

Almanya’da 2002’de kurulan ve Avrupa Kalite Güvencesi Birliği üyesi olan AQAS, Dünya genelinde 5000’den fazla programın değerlendirmesini yapmış bir kuruluştur. 90’dan fazla Alman üniversitesinin üyesi olduğu eğitim programlarının akreditasyonunu gerçekleştirmiştir. Verdiği akreditasyon, akredite edilen programın Avrupa standartları ve ilkelerine uygun olduğunu belgeliyor

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Havacılık Yönetimi Bölümü,  ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

kariyer danışmanımız seni arasın
Kariyer Danışmanımız Seni Arasın