Bölümün Amacı
Havacılık Yönetimi bölümü, havacılık faaliyet alanlarında hizmet veren havacılık sektöründeki kuruluşların uçuş operasyon, emniyet yönetimi, pazarlama sorumlusu gibi yönetim ve alt kademe pek çok departmanlarında çalışabilecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmektedir. Bununla birlikte Havacılık ...

Bölümün Geleceği
Havacılık sektörü, temellerinin atıldığı ilk günlerden itibaren dünyada ivmelenerek gelişim gösteren önemli bir sektördür. . Önümüzdeki yıllar içerisinde teknolojik gelişmelere paralel olarak havacılık sektörünün büyümeye devam edeceği öngörülmektedir. Sektöre olan insan kaynağı ihtiyacı da buna p ...

Kariyer Olanakları
Havacılık Yönetimi bölümü mezunları, havacılık sektörünün hızlı gelişimi ve bu alanda nitelikli elemanlara karşı her geçen gün artan ihtiyaç, bu alanda yetişmiş uzmanlara duyulan talep doğrultusunda geniş çalışma ağına sahip olacaklardır. Havayolu şirketlerinde farklı departmanlarda istihdam imkân ...

Kimler Seçmeli

Bölümümüz, ticari havacılığa hevesli, ileride havacılık sektöründe yer almak veya havacılıkla ilgili bilgilerini geliştirmek isteyen iletişim becerileri yüksek, yeniliklere açık, dinamik, ekip çalışmasına uygun kişiler için idealdir. Bölümümüz, ileride havacılığın geleceğini şekillendirecek yöneti ...

Uluslararası Akreditasyonlar

Almanya’da 2002’de kurulan ve Avrupa Kalite Güvencesi Birliği üyesi olan AQAS, Dünya genelinde 5000’den fazla programın değerlendirmesini yapmış bir kuruluştur. 90’dan fazla Alman üniversitesinin üyesi olduğu eğitim programlarının akreditasyonunu gerçekleştirmiştir. Verdiği akreditasyon, akredite edilen programın Avrupa standartları ve ilkelerine uygun olduğunu belgeliyor

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Havacılık Yönetimi bölümü,  ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

kariyer danışmanımız seni arasın
Kariyer Danışmanımız Seni Arasın