HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK
Neden İstanbul Gelişim Üniversitesi ?
  • Kesintisiz ve karşılıksız burs imkanı,
  • Uluslararası standartlarda nitelikli akademik eğitim ile hayata 1-0 önde başlamak,
  • Aileden uzakta ama aile ortamında yaşayabilmek,
  • Öğrenci odaklı eğitim içinde, önemsendiğini hissetmek,
  • Dünyanın en iyi üniversitelerinde bir dönem veya bir yıl yurtdışında okuma imkanı
  • Akademik bilgilerini genişletmek, disiplinler arası çalışabilmek adına ücret siz çift anadal yaparak iki diploma ile mezun olmak,
  • Öğrenci kulüpleri sayesinde ulusal ve uluslararası organizasyonlara imza atmak,
  • Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında ilk 3’te olmak,
Genel Bilgiler Bölümün Amacı

Uluslararasılaşma hedefine yönelik eğitimin verildiği Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nün temel amacı, kuramsal bilgi ile uygulamayı entegre edebilen, sosyal sorumluluk bilincine sahip, evrensel etik değerlere saygılı ve bu etik değerler doğrultusunda yaratıcı organizasyonlar ortaya koyabilen, yeni medya kullanımına hakim ve günümüz teknolojisini mesleğine yansıtabilen profesyonel Halkla İlişkiler ve Reklam uzmanları yetiştirmektir.

Bölümün Hedefi

Uluslararasılaşma hedefine yönelik eğitimin verildiği okulumuzda, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünden mezun olan öğrencilerin;  kuramsal bilgiyi uygulamaya aktarabilen, eleştirel, rasyonel, yaratıcı ve hızlı düşünen, analitik bir yaklaşıma ve araştırmacı kimliğe sahip, sosyal sorumluluk kampanyası ve reklam kampanyaları gibi çeşitli uygulamalar içerisinde profesyonel olarak yer alabilecek, sosyal sorumluk bilincine sahip, üretken ve  iş dünyasının taleplerine cevap verebilecek nitelikte yetiştirmesi hedeflenmektedir.

Kariyer Olanakları

Halkla İlişkiler ve Reklam mesleğinin doğası gereği, tüm kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından ihtiyaç dahilinde olduğu düşünülürse, kariyer olanaklarının sektörel bazda ne kadar geniş olduğu yadsınamaz bir gerçektir.  Bu bağlamda içinde bulunduğumuz küresel dünyada mesleğin gereksinimi  gittikçe artmakta ve önemi günden güne ortaya çıkmaktadır.

 

 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunları aldıkları eğitimin ardından kamu ve özel kuruluşlarda halkla ilişkiler ve reklam uzmanı,  marka iletişimi ve marka yönetimi sorumlusu, kurumsal iletişim uzmanı, reklam tasarımcısı, reklam yazarı, medya planlama uzmanı gibi çeşitli unvanlarla kendilerine yer bulabilirler. Bu alanda akademik kariyer düşünen öğrencilerse yüksek öğrenimine devam ederek akademik kariyer yapabilirler.

 

Çalışma Olanakları

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunları kamu ve özel sektör kuruluşlarına halkla ilişkiler ve tanıtım, reklam, kurumsal iletişim, dijital reklam, marka iletişim ve yönetim, basınla ilişkiler, medya planlaması uzmanları sektörün birçok alanında yer alabilmektedirler.

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü,  ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında ön lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

Kontenjanlar
(2021-2022)
YKS-Genel - Normal Öğretim
%50 İNDİRİMLİ
Kontenjan 43
Puan Türü SÖZ
Taban Puanı
Taban Başarı Sırası
BURSLU
Kontenjan 7
Puan Türü SÖZ
Taban Puanı *327,19247
Taban Başarı Sırası *117202
* Bölümün fakülteye aktarılmadan önceki yüksekokul bölümü olarak puanıdır.