Bölümün Amacı
İki ayrı disiplinden oluşan lisans programımız, ekonominin baş aktörü olan Bankacılık ve Sigortacılık sektörünün ihtiyacı doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürerek, nitelikli iş gücü kaynağını yetiştirmektedir. Programın amacı öğrencilerine ekonomi, finans, bankacılık, sigorta ...

Bölümün Geleceği
  Bankacılık ve Sigortacılık bölümü pandemi sonrası dijital hayatın tüm hayatı etkisine almasıyla birlikte ortaya çıkan yeni enstrümanlar özellikle şubesiz bankacılık gibi, dijital varlık alım satım işlemleri gibi işlemlerin yaygınlaşması, artan risklerle birlikte sigorta ve sigortacılığa b ...

Kariyer Olanakları
Bankacılık ve Sigortacılık mezunları, başta bankacılık ve sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar olmak üzere tüm kamu ve özel finansal kuruluşlarında çalışma olanaklarına sahip olurlar. Dört yıllık lisans eğitimi süresince aldıkları derslerle bankacılık ve sigortacılık sektö ...

Kimler Seçmeli

  Bankacılık ve Sigortacılık bölümünü risk almayı seven, analitik düşünebilen, inisiyatif kullanabilen, sorumluluk sahibi, kendisini dijital çağın gerektirdiği teknolojik bilgiyle geliştirebileceğine inanan  herkes tercih edebilir.

Uluslararası Akreditasyonlar

Almanya’da 2002’de kurulan ve Avrupa Kalite Güvencesi Birliği üyesi olan AQAS, Dünya genelinde 5000’den fazla programın değerlendirmesini yapmış bir kuruluştur. 90’dan fazla Alman üniversitesinin üyesi olduğu eğitim programlarının akreditasyonunu gerçekleştirmiştir. Verdiği akreditasyon, akredite edilen programın Avrupa standartları ve ilkelerine uygun olduğunu belgeliyor

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Bankacılık ve Sigortacılık bölümü, ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir. 

 

 

kariyer danışmanımız seni arasın
Kariyer Danışmanımız Seni Arasın