BANKACILIK VE SİGORTACILIK
Neden İstanbul Gelişim Üniversitesi ?
  • Kesintisiz ve karşılıksız burs imkanı,
  • Uluslararası standartlarda nitelikli akademik eğitim ile hayata 1-0 önde başlamak,
  • Aileden uzakta ama aile ortamında yaşayabilmek,
  • Öğrenci odaklı eğitim içinde, önemsendiğini hissetmek,
  • Dünyanın en iyi üniversitelerinde bir dönem veya bir yıl yurtdışında okuma imkanı
  • Akademik bilgilerini genişletmek, disiplinler arası çalışabilmek adına ücret siz çift anadal yaparak iki diploma ile mezun olmak,
  • Öğrenci kulüpleri sayesinde ulusal ve uluslararası organizasyonlara imza atmak,
  • Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında ilk 3’te olmak,
Genel Bilgiler Bölümün Amacı

İki ayrı disiplinden oluşan lisans programımız, ekonominin baş aktörü olan Bankacılık ve Sigortacılık sektörünün ihtiyacı doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürerek, nitelikli iş gücü kaynağını yetiştirmektedir. Programın amacı öğrencilerine ekonomi, finans, bankacılık, sigortacılık, hazine ve fon yönetimi, risk yönetimi gibi pek çok alanda bilgi ve beceriler kazandırarak, rekabetin giderek arttığı işletmelerde mezunlarının çalışma hayatında başarılı olmaları için ihtiyaç duyacakları eğitimi sunmaktır. 

Bölümün Hedefi

Bölümümüzün hedefi başta ülkemizin ihtiyaç duyduğu mesleki eleman yetiştiren bölümleri arasında tercih edilen bir bölüm konumuna gelmek, gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, ekonomi ve finans bilgisi yüksek, disiplinler arası iş birliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip, yenilikçi, yaratıcı, eleştirel, özgün çözümler üretebilen, duyarlı, bankacılık ve sigortacılık meslek elemanı yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları

Bankacılık ve Sigortacılık mezunları, başta bankacılık ve sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar olmak üzere tüm kamu ve özel finansal kuruluşlarında çalışma olanaklarına sahip olurlar. Dört yıllık lisans eğitimi süresince aldıkları derslerle bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde sorumluluk üstlenebilecek nitelikli ve donanımlı yapıya sahip olan mezunlarımız, bankacı, finans uzmanı, orta ve üst düzey yönetici gibi farklı pozisyonlarda çalışabilirler. Program içeriği, sektörde nitelikli çalışan iş gücüne ihtiyaç olduğu dikkate alınarak düzenlenmiştir.

Çalışma Olanakları

 

Bankacılık ve Sigortacılık mezunları, mevduat ve katılım bankaları, aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları, bağımsız denetim, değerleme ve derecelendirme kuruluşları, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, varlık kiralama şirketleri, sigorta şirketleri, bireysel emeklilik şirketleri, leasing ve faktöring şirketleri vb. para ve sermaye piyasalarında faaliyette bulunan kuruluşlar ile bu piyasaları düzenleyen ve denetleyen TCMB, SPK, BDDK gibi kurumlarda istihdam edilmektedir.

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler
Bankacılık ve Sigortacılık bölümü, ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir. 

 

Kontenjanlar
(2021-2022)
YKS-Genel - Normal Öğretim
%50 İNDİRİMLİ
Kontenjan 23
Puan Türü EA
Taban Puanı *208,2082
Taban Başarı Sırası *973579
BURSLU
Kontenjan 4
Puan Türü EA
Taban Puanı *286,33928
Taban Başarı Sırası *354263
* Bölümün fakülteye aktarılmadan önceki yüksekokul bölümü olarak puanıdır.