Bölümün Amacı
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programının amacı sağlık sektörünün kamu ve özel alanlarında istihdam edilmek üzere; Bir sağlık kuruluşunun ihtiyaçlarını karşılayabilecek, Sağlık hizmet sunumunun devamlılığı esası ile tıbbi iş ve işlemlerin gerektirdiği haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürüte ...

Bölümün Geleceği
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı mezunları sağlık kurum ve kuruluşlarının çok fazla sayıda biriminde aktif olarak görev alabildiğinden, programın son derece geniş bir çalışma alanı bulunmaktadır. Bu noktada Tıbbi Sekreterlik mesleğine olan ihtiyaç her geçen yıl artmaktadır. Buna ilave ...

Kariyer Olanakları
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde; Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık İdaresi lisans programına dikey geçiş yapabilirler. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun Tıbbi Dokümantasyon ve Sekret ...

Kimler Seçmeli

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı sağlık kurum ve kuruluşlarının pek çok alanında çalışmaya imkan tanıyan geniş yelpazede çalışma alanı sunan bir programdır. Bu programı tercih edecek adayların; sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen, hasta ve hasta yakınları ile sağlıklı i ...

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dâhilinde yatay geçişle öğrenci kabul edilmektedir. TYT ile öğrenci kabul eden Önlisans programlarının tamamına Yatay Geçiş yapabilir.

Dikey Geçiş ile Geçilen Bölümler

ÖSYM'nin resmi sayfasında yer alan DGS Kılavuzunda  yer aldığı üzere Tıbbi Sekreterlik Ön lisans Programını tamamlayan adaylar; İşletme, Sağlık Yönetimi ve Uluslararası İşletme Yönetimi programına DGS ile geçiş yapabilir. 

kariyer danışmanımız seni arasın
Kariyer Danışmanımız Seni Arasın