Bölümün Amacı
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının amacı; sağlık sektörünün kamu ve özel alanlarında istihdam edilmek üzere, bir sağlık kuruluşunun ihtiyaçlarını karşılayabilecek,  sağlık hizmet sunumunun devamlılığı esası ile tıbbi iş ve işlemlerin gerektirdiği haberleşme ve yazışma hizmetl ...

Bölümün Geleceği
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı mezunları sağlık kurum ve kuruluşlarının çok fazla sayıda biriminde aktif olarak görev alabildiğinden programın son derece geniş bir çalışma alanı bulunmaktadır. Bu noktada Tıbbi Sekreterlik mesleğine olan ihtiyaç her geçen yıl artmaktadır. Buna ilavet ...

Kariyer Olanakları
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde; Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık İdaresi lisans programına dikey geçiş yapabilirler. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun Tıbbi Dokümantasyon ve Sekret ...

Kimler Seçmeli

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı sağlık kurum ve kuruluşlarının pek çok alanında çalışmaya imkan tanıyan geniş yelpazede çalışma alanı sunan bir programdır. Bu programı tercih edecek adaylar sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen, hasta ve hasta yakınları ile sağlıklı ilet ...

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dâhilinde yatay geçişle öğrenci kabul edilmektedir.

Dikey Geçiş ile Geçilen Bölümler

İşletme , Sağlık İdaresi , Sağlık Kurumları İşletmeciliği , Sağlik Kurumları Yöneciliği, Sağlık Yönetimi

Kontenjanlar

2022-2023

YKS-Genel-İkinci Öğretim
%50 İNDİRİMLİ TYT
Kontenjan 25
Taban Puanı
Taban Başarı Sırası
BURSLU TYT
Kontenjan 5
Taban Puanı 250,33984
Taban Başarı Sırası 789744
YKS-Genel-Normal Öğretim
%50 İNDİRİMLİ TYT
Kontenjan 59
Taban Puanı
Taban Başarı Sırası
BURSLU TYT
Kontenjan 11
Taban Puanı 258,88318
Taban Başarı Sırası 691975
kariyer danışmanımız seni arasın
Kariyer Danışmanımız Seni Arasın