TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
Neden İstanbul Gelişim Üniversitesi ?
  • Kesintisiz ve karşılıksız burs imkanı,
  • Uluslararası standartlarda nitelikli akademik eğitim ile hayata 1-0 önde başlamak,
  • Aileden uzakta ama aile ortamında yaşayabilmek,
  • Öğrenci odaklı eğitim içinde, önemsendiğini hissetmek,
  • Dünyanın en iyi üniversitelerinde bir dönem veya bir yıl yurtdışında okuma imkanı
  • Akademik bilgilerini genişletmek, disiplinler arası çalışabilmek adına ücret siz çift anadal yaparak iki diploma ile mezun olmak,
  • Öğrenci kulüpleri sayesinde ulusal ve uluslararası organizasyonlara imza atmak,
  • Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında ilk 3’te olmak,
Genel Bilgiler Bölümün Amacı

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının amacı; sağlık sektörünün kamu ve özel alanlarında istihdam edilmek üzere, bir sağlık kuruluşunun ihtiyaçlarını karşılayabilecek,Sağlık kurum ve kuruluşlarında, sağlık hizmet sunumunun devamlılığı esası ile tıbbi iş ve işlemlerin gerektirdiği haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürüten,sağlık kurum ve kuruluşlarında randevu hizmetlerini ve hasta kabul işlemlerini yapan,hastaya ait tıbbi ve idari kayıtları tutan, elektronik ve/veya sesli ortamlara kayıt edilen tıbbi verileri tıbbi belgelere dönüştürür,hasta dosyalarını ve gerekli görülen diğer belge ve raporları dosyalar, arşivleme ve hizmete sunma işlemlerini yürüten, belirlenen sınıflandırma ve kodlama sistemlerine göre klinik kodlama işlemlerini yapan,tıbbi istatistikler ile ilgili verileri derleyerek sonuçlarını üst yönetime raporlayan,hasta dosyaları arşivinin kurulum ve işleyişinde görev alan, hasta dosyalarındaki eksikliklerin giderilmesini sağlayan, Hastanın taburcu ve transfer işlemlerini yapan, kurumlar arası iletişimi sağlayan personeller yetişmektir.

Bölümün Hedefi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının Temel Hedefleri, sekreterlik alanında teorik ve uygulamalı bilgiye sahip, mesleği ile ilgili teknik terimleri bilen, hastane otomasyonu sistemlerini kullanabilen, hasta ve hasta yakınları ile sağlıklı iletişim kurabilen, zamanı etkin kullanabilen, hızlı klavye kullanabilen, yazışma kurallarını bilen ve doğru şekilde uygulayan, organize etme kabiliyeti gelişmiş, hasta haklarını bilen, gözeten ve bunlara uygun davranabilen, ekip çalışmasına uygun olan sekreterlik mesleğinin gereklerini etik değerlere bağlık kalarak yerine getirecek donanımlı Tıbbi Sekreterler yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde; Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık İdaresi lisans programına dikey geçiş yapabilirler. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programından mezun olanlar hastane ve benzer kuruluşlarda idari memur olarak göreve başlarlar. Mesleki başarı ve deneyimlerine göre de büro şefliğine (İdari ve Teknik İşler, Kütüphane ve Dokümantasyon işleri vb.) yükselebilirler.

Çalışma Olanakları

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Mezunları; Üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, sağlik ocaklari, özel hastane ve kliniklerde, özel muayenehane hekimliklerinde, tibbi yazilim (tibbi dergi, bülten, abstrak vb.) şirketlerinde, medikal malzemenin satiş ve tanitim işlerinde, ambulans şirketlerinde,Tıp merkezleri ve poliklinikler,Sosyal güvenlik kuruluşlarının sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde (Emekli Sandığı, BAĞ-KUR, SGK),Tıbbi Laboratuvarlar,Huzurevi ve Rehabilitasyon merkezleri,Diyaliz üniteleri,Ağız ve diş sağlığı merkezleri,Belediye sağlık merkezleri, dernek ve vakıflara ait sağlık kuruluşları, Medikal malzemenin satış ve tanıtım işlerinde,Sağlık ocakları,Özel muayenehane hekimlikleri,Sağlık alanında araştırma ve eğitim yapan şirketler,Özel sağlık sigortası şirketlerinde görev alabilmektedirler.

 

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dâhilinde yatay geçişle öğrenci kabul edilmektedir.

Dikey Geçiş ile Geçilen Bölümler

İşletme , Sağlik İdaresi , Sağlik Kuurumlari İşletmeciliği , Sağlik Kurumlari Yöneciliği ; Sağlik Yönetimi

Kontenjanlar
(2021-2022)
YKS-Genel - Normal Öğretim
%50 İNDİRİMLİ
Kontenjan 51
Puan Türü TYT
Taban Puanı
Taban Başarı Sırası
BURSLU
Kontenjan 9
Puan Türü TYT
Taban Puanı 273.70616
Taban Başarı Sırası 682000
YKS-Genel - İkinci Öğretim
%50 İNDİRİMLİ
Kontenjan 25
Puan Türü TYT
Taban Puanı
Taban Başarı Sırası
BURSLU
Kontenjan 5
Puan Türü TYT
Taban Puanı 264.81959
Taban Başarı Sırası 767000