Bölümün Amacı
Spor Yönetimi Programı, bireylerin sportif ihtiyaçlarını sektör içerisinde karşılayacak işletmelerin yönetimi ve idaresi ile ilgili bir uzmanlık alanıdır. Kamu ve özel spor hizmeti sunan kuruluşların geliştirilmesi de dâhil olmak üzere; amaçlarına ulaşmaları için gerekli tüm sportif faaliyetlerle ...

Bölümün Geleceği
Günümüzde Sportif hizmetlerdeki değişme ve gelişmeler, ayrıca başta futbol, basketbol olmak üzere bazı spor branşlarındaki gelirlerin önemli ölçüde artması ve spor olaylarının bu yolla “Pazar” oluşturması, bunlarla birlikte dünya genelinde “Spor Olaylarına olan ilginin” sür ...

Kariyer Olanakları
Programımızdan mezun olan spor yöneticisi adayları; spor endüstrisindeki dinamik ve gelişen yapı içerisinde yer alan etkinlik yönetimi firmalarında, spor pazarlaması firmalarında, ticari amaçlı spor salonlarında, şirketlerin sağlık ve zindelik birimlerinde, görsel ve yazılı medya kuruluşlarında, ş ...

Kimler Seçmeli

Spor Yönetimi programı, spor kulüpleri ve gençlik ve spor müdürlüklerinde yer almak isteyen, ayrıca pazarlama, halkla ilişkiler, insan kaynakları, finans, yönetim, sponsorluk ve etkinlik yönetim gibi farklı departmanlarda görev almayı hedefleyen kişiler için uygun tercih olabilir. 

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

İlgili mevzuattaki şartların yerine getirilmesi kaydıyla meslek yüksekokullarının dengi okullarında ve programlarında kurum-içi yatay geçiş yapılabilir.

Dikey Geçiş ile Geçilen Bölümler

Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz, Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’na girerek puan türüne göre üniversitelerin İşletme bölümlerine, Spor Bilimleri fakültelerine, Beden Eğitimi ve Spor yüksekokullarının Spor Yöneticiliği bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.

kariyer danışmanımız seni arasın
Kariyer Danışmanımız Seni Arasın