Bölümün Amacı
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) Programının temel amacı, havacılık sektöründeki büyümeye paralel olarak artan kabin hizmetleri personeli talebini karşılamaya yönelik; ekip çalışmasına yatkın, operasyonel düzeydeki faaliyetlere hakim, etkin iletişim becerilerine sahip, müşteri ilişkile ...

Bölümün Geleceği
Türkiye, Asya ve Uzakdoğu' da kurulu havayollarının uçak alımları büyük hızla devam etmekte, devletlerin havalimanı yatırımları ile birlikte eşgüdümlü ilerleyen bu büyüme çok sayıda yetişmiş personel ihtiyacını da oluşturmaktadır. Sivil havacılık bölümlerinden mezun, yabancı lisan/lisanları gü ...

Kariyer Olanakları
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) Programı mezunu öğrencilerimiz, lisans ve devamında yüksek lisans eğitimlerini gerçekleştirip çeşitli kurumlarda eğitimci olabilmenin yanı sıra; özel sektör ve devlet bünyesinde birçok kurum ve kuruluşta çalışma imkanına sahiptirler. STAJ OLANAKLARI ...

Kimler Seçmeli

Kabin memuru, aday pilot, havayolu yer personeli, kargo personeli olmak isteyen öğrenciler.

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

TYT - AYT puan türü ile öğrenci alan programlara özel koşulların engel olmaması halinde geçiş yapılabilmektedir.
 

- Hangi dönemlerde ve hangi diploma programları için kurum içi yatay geçiş kontenjanı belirleneceği, her bir diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak üzere, kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yıllık yüzde on beşini geçmeyecek biçimde dönemlere bölünerek ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır. Vakıf üniversitelerinin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarının devamı hususundaki esasları belirleme yetkisi üniversite senatolarına aittir. Ortak programdan sonra diploma programına geçiş uygulaması olan yükseköğretim kurumlarının kurum içi geçiş kontenjanı belirlenmesinde, bu diploma programları için senato tarafından belirlenmiş olan kontenjanlar esas alınır.

- Kurum içi yatay geçiş kontenjanları, ilgili diploma programının son dört yıla ait taban puanları ile yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanı, varsa kurum içi yatay geçiş için senato tarafından öngörülen ilave şartlarla birlikte, son başvurunun kabul edileceği günden en az 15 gün öncesinde kurumun internet sayfasında ilan edilir. ÖSYM sınavı ile yerleşen öğrencilerin kurum içi yatay geçiş işlemlerinde ÖSYM sınav sonuçları dikkate alınır, başkaca ulusal veya uluslararası diploma notu veya sınav sonuçları yerleştirmeye esas alınmaz.

- Programların kurum içi kontenjanları aynı fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programları ile diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu bünyesindeki diploma programları için ayrı ayrı belirlenebilir.

- Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

 - Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

Dikey Geçiş ile Geçilen Bölümler

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) Programından mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile aşağıda belirtilen lisans programlarına geçiş yapabilmektedir:

    Havacılık İşletmeciliği, İşletme, Lojistik Yönetimi, Seyahat İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Lojistik, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi,

     

kariyer danışmanımız seni arasın
Kariyer Danışmanımız Seni Arasın