Bölümün Amacı
Optisyenlik Programı'nın amacı, görme bozukluklarının düzeltilmesi ve giderilmesi için dizayn edilmiş optik gereçleri tedarik eden ve hastaya uygulamasını sağlayabilecek düzeyde eğitim görmüş Yüksekokul mezunu kalifiye sağlık teknikerlerini ülkemize kazandırmaktır.
Bölümün Geleceği
Göz sağlığı ile doğrudan ilgili olan göz kusurları ve bunların çözüm yolları optisyenlik mesleğini geçerli ve zorunlu kılmaktadır. Ayrıca günümüzde gözlüğün yerini tutabilecek teknolojik yeniliklerin yetersiz kalması ve kontak lens gibi çıkanlarında gerek sağlık açısından gerekse kullanım kolaylığ ...

Kariyer Olanakları
Bu programdan mezun olan öğrenciler Optisyen ünvanı ile kendi optik mağazalarını açabilecekleri gibi, optisyenlik müesseselerinde mesul müdür olarak da çalışabilirler. Optisyenler gözlük yapan ve satan işletmelerde görev yaparlar.
Kimler Seçmeli

Optisyelik mesleğini; kendi optik mağazalarını açmak isteyenler, optisyenlikle ilgili işletmelerde yönetici olarak çalışmayı planlayanlar ve Optisyen ünvanı ile gözlük yapıp satan işletmelerde çalışmak isteyenler seçmelidir.  

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

TYT  puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarına geçiş yapabilirler.

Dikey Geçiş ile Geçilen Bölümler

Öğrenciler dikey geçiş sınavına girerek Fizik, Fizik Mühendisliği, Optik ve Akustik Mühendisliği, Acil Yardım ve Afet Yönetimi ve Sağlık Yönetimi bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.

kariyer danışmanımız seni arasın
Kariyer Danışmanımız Seni Arasın