Neden İstanbul Gelişim Üniversitesi ?
  • Kesintisiz ve karşılıksız burs imkanı,
  • Uluslararası standartlarda nitelikli akademik eğitim ile hayata 1-0 önde başlamak,
  • Aileden uzakta ama aile ortamında yaşayabilmek,
  • Öğrenci odaklı eğitim içinde, önemsendiğini hissetmek,
  • Dünyanın en iyi üniversitelerinde bir dönem veya bir yıl yurtdışında okuma imkanı
  • Akademik bilgilerini genişletmek, disiplinler arası çalışabilmek adına ücret siz çift anadal yaparak iki diploma ile mezun olmak,
  • Öğrenci kulüpleri sayesinde ulusal ve uluslararası organizasyonlara imza atmak,
  • Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında ilk 3’te olmak,
Genel Bilgiler Bölümün Amacı

Basım ve Yayım Teknolojileri Programında öğrencilerimize, günümüzde meydana gelen ve güncel olan tüm yeniliklere paralel olarak iletişim teknolojisindeki gelişmeler, kültürlerin birbirine daha yakın olmasına sebep olan bir sahada eğitim ve uygulama yapmaktadır. Bu gelişmeler, iletişim, basım, tanıtım ve reklamcılığın önemini giderek artırmıştır. Basım ve Yayın Teknolojileri programı; ülkemizin ihtiyaçlarına göre, dünyadaki gelişmeleri izleyerek tasarım, baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası teknikleri konularında araştırma ve incelemeler yapmayı; her türlü grafik tasarım ve baskı problemini çözecek, çağın getirdiği donanımı yetkin şekilde kullanabilen elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, duygu ve düşünceleri grafik imge kullanımı ile ifade eden, güzel sanatları bilim ve teknoloji ile destekleyen bireyler yetiştirme, programın diğer bir amacıdır.

Bölümün Hedefi

Basım ve Yayın Teknolojileri sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeni ile Basım ve Yayın Teknolojileri sektörü, stratejik bir sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Özellikle hızla küreselleşen iş dünyasında rekabet büyük yoğunluk kazanmakta ve sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadır. Programda, teorik ve uygulamalı olarak basım ve yayım teknikleri, grafik tasarım dersleri yanında masaüstü yayıncılık, bilgisayar destekli sayfa tasarımı, tipografi, temel sanat eğitimi, işletme, iletişime giriş, girişimcilik ve reklamcılık, haber toplama ve yazma gibi dersleri verilmektedir. Böylece, bu geniş ders yelpazesinde sektörün istediği, aradığı tam donanımlı ara eleman yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Kariyer Olanakları

Çalışma alanlarında çalışabileceği tüm kamu ve özel kurumların yanında DGS ile Lisans programlarına geçiş yapılabilir.

Çalışma Olanakları

Basım ve Yayıncılık Sektörü 2.Baskı ve Baskı Sonrası Üretim Yapan İşletmeler 3.Reklam Şirketleri 4.Dergiler 5.Gazeteler 6.Tasarim Ve Reklam Ajanslari 7.Ambalaj Sektörü 8.Kamu ve Özel Matbaalar 9.Basım Malzemeleri Tedarikçi işletmeleri 10.Radyo Televizyon Kuruluşları 11.Online Haber Siteleri

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

YGS 5 Taban puanı ile öğrenci alan tüm programlara yatay geçiş olanağı vardır.

Dikey Geçiş ile Geçilen Bölümler

Basın ve Yayın, Fotoğraf, Fotoğraf ve Video, Gazetecilik, Görsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Grafik, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım, Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, İletişim ve Tasarım, Medya ve İletişim, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Yeni Medya

Kontenjanlar