ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK (YÜKSEKLİSANS) (TEZLİ)
Neden İstanbul Gelişim Üniversitesi ?
  • Kesintisiz ve karşılıksız burs imkanı,
  • Uluslararası standartlarda nitelikli akademik eğitim ile hayata 1-0 önde başlamak,
  • Aileden uzakta ama aile ortamında yaşayabilmek,
  • Öğrenci odaklı eğitim içinde, önemsendiğini hissetmek,
  • Dünyanın en iyi üniversitelerinde bir dönem veya bir yıl yurtdışında okuma imkanı
  • Akademik bilgilerini genişletmek, disiplinler arası çalışabilmek adına ücret siz çift anadal yaparak iki diploma ile mezun olmak,
  • Öğrenci kulüpleri sayesinde ulusal ve uluslararası organizasyonlara imza atmak,
  • Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında ilk 3’te olmak,
Genel Bilgiler Bölümün Amacı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik, iki ayrı disiplinin karması bir bölümdür. Uluslararası ticaret hacminin artması, lojistik hizmetlerinin gelişmesi, ticaretin küreselleşmesi ile uluslararası ticaret ve lojistik alanında nitelikli insan kaynağı ihtiyacı da artmıştır. Bu doğrultuda programın amacı; ülke gereksinimlerine öncelik vererek,  lojistik, gümrük yönetimi, mikro ve makro ekonomi, uluslararası ticaret, pazarlama ilkeleri, depolama ve envanter, ihracat ve ithalat politikaları, hava, deniz, kara ve demiryolu taşımacılığı gibi konularda bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

Bölümün Hedefi

Programının hedefi ise ülke gereksinimlerine öncelik vererek, uluslararası farklılıkları bir araya getirerek uyum ve dengeyi gerçekleştirebilme becerisine sahip, alanında evrensel gelişmeleri takip edecek ve ülke ekonomisine katkıda bulunabilecek,  yabancı dil bilen akademik temeli güçlü, ithalat ihracat prosedürlerine ve taşımacılık yönetimine hakim  uluslararası ticaret ve lojistik uzmanları yetiştirmektedir. 

Kariyer Olanakları

Programın en önemli avantajı mezunlarının her geçen gün artan lojistik faaliyetleriyle birlikte, başta dış ticaret yapan firmalar olmak üzere tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışma olanaklarına sahip olmasıdır. Mezunlar, bakanlıklarda, gümrük müşavirliklerinde, ithalat ihracat yapan şirketlerde uluslararası lojistik firmalarında operasyon uzmanı, satış uzmanı, pazarlama uzmanı, finans uzmanı, yönetici asistanı, orta ve üst düzey yönetici gibi ünvanlarla Türkiye’de ve yurtdışında geniş çalışma olanaklarına sahip olmaktadırlar.

Çalışma Olanakları

Programın en önemli avantajı mezunlarının her geçen gün artan lojistik faaliyetleriyle birlikte, başta dış ticaret yapan firmalar olmak üzere tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışma olanaklarına sahip olmasıdır. Mezunlar, bakanlıklarda, gümrük müşavirliklerinde, ithalat ihracat yapan şirketlerde, uluslararası lojistik firmalarında operasyon uzmanı, dış satış uzmanı, pazarlama uzmanı, finans uzmanı, orta ve üst düzey yönetici gibi ünvanlarla Türkiye’de ve yurtdışında geniş çalışma olanaklarına sahip olmaktadırlar.

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı “İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisans Üstü Programlara Yatay Geçiş Yolu İle Öğrenci Kabulü Uygulama Esasları” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

Dikey Geçiş ile Geçilen Bölümler
Kontenjanlar