ODYOLOJİ (YÜKSEKLİSANS) (TEZLİ)
Neden İstanbul Gelişim Üniversitesi ?
  • Kesintisiz ve karşılıksız burs imkanı,
  • Uluslararası standartlarda nitelikli akademik eğitim ile hayata 1-0 önde başlamak,
  • Aileden uzakta ama aile ortamında yaşayabilmek,
  • Öğrenci odaklı eğitim içinde, önemsendiğini hissetmek,
  • Dünyanın en iyi üniversitelerinde bir dönem veya bir yıl yurtdışında okuma imkanı
  • Akademik bilgilerini genişletmek, disiplinler arası çalışabilmek adına ücret siz çift anadal yaparak iki diploma ile mezun olmak,
  • Öğrenci kulüpleri sayesinde ulusal ve uluslararası organizasyonlara imza atmak,
  • Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında ilk 3’te olmak,
Genel Bilgiler Bölümün Amacı

İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yer alan Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı; her yaştan bireyde görülebilecek işitme kayıpları ve denge bozukluklarını objektif ve subjektif değerlendirme araçlarını kullanarak tanılayabilen, sonuçları yorumlama ve rehabilitasyon aşamalarında görev alabilen, danışmanlık verebilen, bilimsel düşünceyi içselleştirmiş, yaşam boyu öğrenmeye devam edebilen uzman odyologlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bölümün Hedefi

Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı; bilimsel araştırmalar ve projeleri hayata geçirebilecek, ileri düzeyde teorik bilgiye ve pratik tecrübeye sahip, KBB, nöroloji, pediatri, dil ve konuşma terapisi, fizyoterapi ve rehabilitasyon, psikiyatri bölümleri ile interdisiplinler çalışmalar yapabilecek, teknolojiyi etkin bir biçimde kullanabilecek, etik değerlere sahip uzmanları sağlık sektörüne kazandırmayı hedeflemektedir.

Kariyer Olanakları

Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı’nı başarıyla tamamlayan öğrenciler “Uzman Odyolog” ünvanı ile mezun olurlar. Akademik kariyer yapmayı hedefleyen mezunlarımız gerekli koşulları yerine getirerek doktora programlarına devam edebilir, üniversitelerde akademik kadrolarda görev alabilirler. Ayrıca özel klinik ve rehabilitasyon merkezlerinde, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde, işitme cihazı satış ve uygulama merkezlerinde, koklear implant firmalarında, endüstriyel kurumlarda ve işitme engelliler okullarında çalışabilirler.

 

 

Çalışma Olanakları

İşitme ve denge bozuklukları, rehabilitasyon, eğitim, geriyatrik ve pediatrik odyoloji, endüstriyel odyoloji ve işitme sağlıında koruyucu sağlık hizmetleri, tarama programları kapsamında çalışma alanları mevcuttur.

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Madde 5. Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü” esaslarına uygun olarak İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilen "İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisans Üstü Programlara Yatay Geçiş Yolu ile Öğrenci Kabulü Uygulama Esasları" kapsamında yatay geçiş imkânı sunulmaktadır.

 

 

Dikey Geçiş ile Geçilen Bölümler

Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı kapsamı gereği herhangi bir programdan dikey geçiş ile öğrenci kabul edilmemektedir.

Kontenjanlar