GÜVENLİK ÇALIŞMALARI (YÜKSEKLİSANS) (TEZLİ)
Neden İstanbul Gelişim Üniversitesi ?
  • Kesintisiz ve karşılıksız burs imkanı,
  • Uluslararası standartlarda nitelikli akademik eğitim ile hayata 1-0 önde başlamak,
  • Aileden uzakta ama aile ortamında yaşayabilmek,
  • Öğrenci odaklı eğitim içinde, önemsendiğini hissetmek,
  • Dünyanın en iyi üniversitelerinde bir dönem veya bir yıl yurtdışında okuma imkanı
  • Akademik bilgilerini genişletmek, disiplinler arası çalışabilmek adına ücret siz çift anadal yaparak iki diploma ile mezun olmak,
  • Öğrenci kulüpleri sayesinde ulusal ve uluslararası organizasyonlara imza atmak,
  • Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında ilk 3’te olmak,
Genel Bilgiler Bölümün Amacı

Güvenlik çalışmaları yüksek lisans programının amacı güvenlik, siyaset ve diplomasi alanlarında güncel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen kuramsal ve uygulamalı bilgilerle donatılmış, ulusal ve küresel sorunlar ve bunların güvenlik olgusuyla ilişkisi hakkında derin bilgi ve görüş sahibi ve sınır ötesi bağların gün geçtikçe artması sonucunda doğan ve hızla değişim gösteren güvenlik sorunlarının anlaşılabilmesinde doğan ihtiyacı karşılayacak nitelikli iş gücü yetiştirmektir.

Bölümün Hedefi

Güvenlik çalışmaları yüksek lisans programının temel hedefi, uluslararası standartlar çerçevesinde yeterliliği kabul görmüş bir konuma gelmektir. Bilimsel yayın ve faaliyetler vasıtasıyla programın kalite ve görünürlüğünü artırmaktır. Güvenlik, siyaset ve diplomasiyi askeri, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla analiz edip stratejiler geliştirecek profesyoneller yetiştirmektir. Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin önemine vakıf, gerek tek başına gerekse ekip çalışması içerisinde inisiyatif ve sorumluluk alabilen mezunlar vermektir. Öğrencilere bilimsel yaklaşım, eleştirel tutum ve yaşamboyu öğrenme ilkesini benimseterek onları hayata hazırlamaktır. Zaman yönetimi, öz disiplin ve iletişim becerilerine vakıf mezunlar vermektir.

Kariyer Olanakları

Güvenlik Çalışmaları yüksek lisans programı mezunları, kamu ve özel sektörün çeşitli birimlerinde diplomat, danışman, denetmen, uzman ve yönetici olarak istihdam edilebilirler. Bakanlıklar, müsteşarlıklar ve büyükelçiliklerin yanı sıra uluslararası örgütler, düşünce ve araştırma merkezleri, dış ticaret şirketleri, bankalar ve turizm işletmeleri ile medyanın dış haberler servisleri mezunlarımızın çalışabilecekleri yerler arasındadır. Akademik hayatı tercih edecek öğrencilerimiz, ilgi alanları doğrultusunda doktora programlarına kaydolabilirler.

Çalışma Olanakları

Günümüz dünyasında değişen güvenlik anlayışı ve bu doğrultuda oluşan yeni güvenlik ihtiyaçları, uluslararası nitelikteki ve devlet güvenliğini tehdit eden suç örgütleri ve bunlarla mücadele edebilme yöntemleri programın temel çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Başta siyaset, tarih, hukuk, ekonomi, felsefe ve sosyoloji olmak üzere diğer disiplinlerle yakın ilişki içinde olan program, sağlam bir sosyal bilimler formasyonu kazandırmaktadır.

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler Dikey Geçiş ile Geçilen Bölümler
Kontenjanlar