YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
Neden İstanbul Gelişim Üniversitesi ?
  • Kesintisiz ve karşılıksız burs imkanı,
  • Uluslararası standartlarda nitelikli akademik eğitim ile hayata 1-0 önde başlamak,
  • Aileden uzakta ama aile ortamında yaşayabilmek,
  • Öğrenci odaklı eğitim içinde, önemsendiğini hissetmek,
  • Dünyanın en iyi üniversitelerinde bir dönem veya bir yıl yurtdışında okuma imkanı
  • Akademik bilgilerini genişletmek, disiplinler arası çalışabilmek adına ücret siz çift anadal yaparak iki diploma ile mezun olmak,
  • Öğrenci kulüpleri sayesinde ulusal ve uluslararası organizasyonlara imza atmak,
  • Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında ilk 3’te olmak,
Genel Bilgiler Bölümün Amacı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, işletme ve bilişim teknolojileri ile entegre edilmiş ve geleceğin aranan meslek gruplarını yetiştiren bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Programın amacı; bünyesinden mezun olacak bireylere bilişim ve bilgisayar temel kavramları, bilişim teknolojileri ve ilişkili sektörlerde veri bilimi yetkinliği, yönetim ve bilişim sistemlerinin tasarlanması, yönetilmesi, enformasyon teknolojileri, sistem analizi ve algoritmalar, veri tabanı ve veri uygulamaları, mikro ve makro ekonomi, veri ve metin madenciliği, e-işletme ve ticaret, veri analizi ve bulut bilişim sistemleri gibi alanlarda bilgi, beceri, profesyonellik ve uluslararasılaşma stratejisi kazandırmaktadır.
Bölümün Hedefi
Teknolojinin hızla ilerlemesi ve hayatımızın her alanına yerleşmesiyle birlikte işletmelerde kendileri ve gelecekleri için teknolojiyi yapılarına entegre etmeye devam ediyorlar. Öyle ki; Yönetim Bilişim Sistemlerini etkin ve kaliteli kullanan, teknolojiyi ve çağı yakalayan işletmeler güçlerine güç katıyor, büyümeyi ve değişimi daha da hızlı gerçekleştiriyorlar. Bu amaçla işletmelerin ve tüm sektörlerin bu alanda nitelikli bireylere olan ihtiyacı da hızla artıyor. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü olarak çağın bu denli ihtiyacı olduğu meslek gruplarını ileri teknoloji sistemler, uygulama merkezleri, uzman akademik kadro ile yetiştirmeye devam ediyoruz. Ana hedefimiz ise bilişim, yönetim teknolojileri ve ilişkili sektörlerde çalışacak veri bilimi yetkinliği yüksek, bilimsel ve analitik düşünebilen, rekabetçi, sektörün geleceğini inşa ederken kendi profesyonel geleceklerini de inşa edebilen, inovasyon yapma yetkinliğine sahip, girişimci, hızlı çözüm üretebilen, yenilikçi, açık fikirli ve vizyoner, şeffaflık ve hesap verebilirlik becerilerine sahip, sağduyulu, duyarlı, profesyonel ve özgüvenli bireyler yetiştiren bir bölüm olmaktır.
Kariyer Olanakları
Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz çağın ve sektörlerin ihtiyacından ötürü hem kamuda hem özel sektörde bilişim teknolojilerinin kullanıldığı her birimde rahatlıkla iş bulma olanaklarına sahip olurlar. Mezunlarımız bilişim teknolojileri, finans, yazılım programlama, medya, iletişim ve yayıncılık, analiz raporlama, ticaret, ulaştırma, haberleştirme ve lojistik, iş ve yönetim gibi alanlarda farklı unvanlarla çalışabilirler. Oldukça yüksek iş potansiyeli olan Yönetim Bilişim Sistemleri mezunları dilerlerse kendi işlerini kurma imkanına da sahiptirler. Öğrencilerimiz aynı zamanda bu alanda akademik olarak da ilerleyebilirler.
Çalışma Olanakları

Yönetim Bilimi, İşletme Bilimi, Bilişim Sistemleri

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Üniversitemiz ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

Kontenjanlar
(2021-2022)
YKS-Genel - Normal Öğretim
%50 İNDİRİMLİ
Kontenjan 55
Puan Türü EA
Taban Puanı 251.29531
Taban Başarı Sırası 573000
BURSLU
Kontenjan 10
Puan Türü EA
Taban Puanı 343.21194
Taban Başarı Sırası 149000