Bölümün Amacı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, işletme ve bilişim teknolojileri ile entegre edilmiş ve geleceğin aranan meslek gruplarını yetiştiren bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Programın amacı; bünyesinden mezun olacak bireylere bilişim ve bilgisayar temel kavramları, ...

Bölümün Geleceği
İstanbul Gelişim Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, işletme ve bilişim teknolojileri ile entegre edilmiş ve geleceğin aranan meslek gruplarını yetiştiren bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Programın amacı; bünyesinden mezun olacak bireylere bilişim ve bilgisayar temel k ...

Kariyer Olanakları
Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz çağın ve sektörlerin ihtiyacından ötürü hem kamuda hem özel sektörde bilişim teknolojilerinin kullanıldığı her birimde rahatlıkla iş bulma olanaklarına sahip olurlar. Mezunlarımız bilişim teknolojileri, finans, yazılım programlama, medya, iletişim ve yayıncılı ...

Kimler Seçmeli

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünü bilişim teknolojileri ve ilişkili sektörlerde kendini geliştirmek isteyen, veri bilimi alanına ilgi duyan ve yazılım programlama alanında yetkinliği bulunan öğrenciler seçebilir.

Uluslararası Akreditasyonlar

Almanya’da 2002’de kurulan ve Avrupa Kalite Güvencesi Birliği üyesi olan AQAS, Dünya genelinde 5000’den fazla programın değerlendirmesini yapmış bir kuruluştur. 90’dan fazla Alman üniversitesinin üyesi olduğu eğitim programlarının akreditasyonunu gerçekleştirmiştir. Verdiği akreditasyon, akredite edilen programın Avrupa standartları ve ilkelerine uygun olduğunu belgeliyor

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Üniversitemiz ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

kariyer danışmanımız seni arasın
Kariyer Danışmanımız Seni Arasın