ULUSLARARASI TİCARET (İNGİLİZCE)

Neden İstanbul Gelişim Üniversitesi ?
  • Kesintisiz ve karşılıksız burs imkanı,
  • Uluslararası standartlarda nitelikli akademik eğitim ile hayata 1-0 önde başlamak,
  • Aileden uzakta ama aile ortamında yaşayabilmek,
  • Öğrenci odaklı eğitim içinde, önemsendiğini hissetmek,
  • Dünyanın en iyi üniversitelerinde bir dönem veya bir yıl yurtdışında okuma imkanı
  • Akademik bilgilerini genişletmek, disiplinler arası çalışabilmek adına ücret siz çift anadal yaparak iki diploma ile mezun olmak,
  • Öğrenci kulüpleri sayesinde ulusal ve uluslararası organizasyonlara imza atmak,
  • Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında ilk 3’te olmak,
Genel Bilgiler Bölümün Amacı

Uluslararası Ticaret Bölümü öncelikli olarak çalışma hayatında karşılaşılan sorunlara hızlı ve doğru şekilde çözümler sunabilen, değişen dünya koşullarına ve gereklerine uyum sağlamayı başaran ve teknolojik yenilikleri kolaylıkla kullanabilen geleceğin liderlerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, programın amacı ve önceliği; artan küresel ilişkilerin arkasında yatan nedenleri ve ticari küreselleşmenin sonuçlarını hem yerel hem de uluslararası düzeyde öğrencilere teorik ve pratik çerçevede sunmaktır. Ayrıca uluslararası ticaret kavram ve uygulamalarını içselleştirebilen, küresel yapının ihtiyaçları ve yönelimleri doğrultusunda kalifiye insan kaynağının gelişimini destekleyen, disiplinler arası bilgiler ile donanmış, yerel ve küresel işletmelerin çalışmalarının içinde yer alarak ticari ölçeği ve performansı arttırmaya odaklanan, teorik ve uygulama alanında güncel dış ticaret stratejilerine, politikalarına ve gelişmelerine hakim, uluslararası rekabetin koşullarını iyi kavramış bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Bölümün Hedefi

Programın hedefi, girişimciliği ve küresel temaları temel alan; gerekli bilimsel, kurumsal ve pratik bilgilerle donanmış, sosyal yetilerini geliştirmiş, düşünsel ve yönetimsel becerilere sahip, disiplinler arası bilimsel farklılıkları ve benzerlikleri takip eden, teknik sorunlar karşısında farkındalık yaratabilen bireyler yetiştirmektir.

 

Kariyer Olanakları

Uluslararası Ticaret Bölümü öğrencileri, özel sektörde dış ticaret faaliyetleri ile ilgili uluslararası kuruluşlar ve çokuluslu işletmelerde yönetici asistanı, yönetici, uzman yardımcısı veya uzman pozisyonlarında çalışabilmekle beraber; kamu sektöründe yer alan Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gibi ilgili bakanlıklarda iş imkanı bulmaktadır. Ayrıca mevcut müfredatımız öğrencilerimize ve mezunlarıma akademik kariyeri tercih etmek adına geniş olanaklar içermektedir.

Çalışma Olanakları

Uluslararasi Ticaret bölümünden mezun olan öğrenciler, diş ticaret yapan firmalarin başta ithalat ve ihracat bölümlerinde olmak üzere ilgili bölümlerinde, bankalarin diş işlemler servislerinde, gümrük, gümrükleme firmalarinda, lojistik firmalarinda, sigorta şirketlerinde görev alabilirler. Ayrica İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarinin görev aldiği bütün kamu ve özel sektör kurumlarinda çalişma imkani bulabilirler.

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Üniversitemiz ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul edilmektedir.

Dikey Geçiş ile Geçilen Bölümler

Meslek yüksekokullari mezunlari, ilgili yönetmelikteki koşullari sağlamalari halinde dört yillik lisans eğitimine devam edebilmektedir.

Kontenjanlar
2019-2020
YKS-Genel - Normal Öğretim
%50 BURSLU
Kontenjan 1
Puan Türü EA
Taban Puanı 202.50333
Taban Sırası 733054
%75 BURSLU
Kontenjan 32
Puan Türü EA
Taban Puanı 215.78678
Taban Sırası 714857
%100 BURSLU
Kontenjan 7
Puan Türü EA
Taban Puanı 289,77276
Taban Sırası 225000