TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Neden İstanbul Gelişim Üniversitesi ?
  • Kesintisiz ve karşılıksız burs imkanı,
  • Uluslararası standartlarda nitelikli akademik eğitim ile hayata 1-0 önde başlamak,
  • Aileden uzakta ama aile ortamında yaşayabilmek,
  • Öğrenci odaklı eğitim içinde, önemsendiğini hissetmek,
  • Dünyanın en iyi üniversitelerinde bir dönem veya bir yıl yurtdışında okuma imkanı
  • Akademik bilgilerini genişletmek, disiplinler arası çalışabilmek adına ücret siz çift anadal yaparak iki diploma ile mezun olmak,
  • Öğrenci kulüpleri sayesinde ulusal ve uluslararası organizasyonlara imza atmak,
  • Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında ilk 3’te olmak,
Genel Bilgiler Bölümün Amacı

Uluslararasılaşma standartlarına uygun, yenilikçi ve profesyonel eğitimin verildiği Türk Dili ve Edebiyatı Programının amacı; öğrencilerine, Türk Dili Tarihi,  Türk ve Dünya Edebiyatı,tarihi ve çağdaş Türk dilleri, diller arası iletişim, tarih gibi alanlarda yetkinlik kazandırmak; milli dil ve kültürü derinlemesine özümsemiş, iletişim ve sosyal yönü güçlü, içinde yaşadığı zamanı ve atmosferi idrak edebilen, başta kültür akrabalığımız bulunan toplumlar başta olmak üzere tüm toplumlarla ilgili çalışmalarda paydaş olacakları bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Bölümün Hedefi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, dört yıllık lisans eğitimi sonrasında bünyesinden mezun olan öğrencilerinin ülkemizin milli kültürüne aşina, gelişime ve değişime açık, rekabetçi, donanımlı, bilişim ve bilgisayar teknolojilerini kullanan, alanında uluslararası bilimsel standartlara ulaşma çabasına sahip, bir edebiyat eserinin, hem yaratıcısı hem de yorumcusu olabilen, Türk kültürü coğrafyasını dil ve edebiyat ürünleri ile kavramış, bu hususta derinliğine bilgi sahibi olabilmiş, araştırma ve geliştirmeye önem veren, hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini benimsemiş olmasını hedeflemektedir. Aynı zamanda her bir öğrencisinin üst düzey sözel düşünme yeteneğine sahip olmasını, topluma ve çevreye duyarlı, çağdaş, rasyonel düşünebilen, toplumsal ve bilimsel etik değerlere saygılı nitelikli öğretmen ve uluslararasılaşma standartlarına uygun  saygınlığa sahip bilim adamları olmasını hedefler.

 

Kariyer Olanakları

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları, kamu ve özel kuruluşlarda pek çok farklı unvanla çalışma olanaklarına sahip olurlar. Devlet okulları ve özel sektör okullarda (öncelikle liselerde) öğretmenlik, dershane ve yabancılara Türkçe öğreten TÖMER benzeri özel kurslarda öğretmenlik, Belediyelere bağlı İSMEK kurslarında Osmanlıca, diksiyon vb. derslerde öğretmenlik, araştırma görevliliği ile başlayan süreç sonunda akademisyenlik, basın yayın kuruluşlarında dergi gazete yöneticiliği ve editörlük, insan kaynakları alanında personel, büyük şirketlerde yazışmalarla ilgili yönetici gibi alanlarda da çalışabilirler.

 

Çalışma Olanakları

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları, kamu ve özel kuruluşlarda pek çok farklı unvanla çalışma olanaklarına sahip olurlar. Devlet okulları ve özel sektör okullarda (öncelikle liselerde) öğretmenlik, dershane ve yabancılara Türkçe öğreten TÖMER benzeri özel kurslarda öğretmenlik, Belediyelere bağlı İSMEK kurslarında Osmanlı Türkçesi, diksiyon vb. derslerde öğretmenlik, araştırma görevliliği ile başlayan süreç sonunda akademisyenlik, basın yayın kuruluşlarında dergi gazete yöneticiliği ve editörlük, insan kaynakları alanında personel, büyük şirketlerde yazışmalarla ilgili yönetici gibi alanlarda da çalışabilirler.

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Üniversitemiz ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

Dikey Geçiş ile Geçilen Bölümler

Bölümümüze Dikey Geçiş ile geçmek isteyen tüm öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı’na girerek yeterli puanı aldıkları takdirde ÖSYM tarafından yerleştirilirler. Tüm şartları yerine getiren öğrenciler böylece okulumuzda dört yıllık lisans eğitimi almaya hak kazanır.

Kontenjanlar
2019-2020
YKS-Genel - Normal Öğretim
%50 BURSLU
Kontenjan 11
Puan Türü SÖZ
Taban Puanı 212.97576
Taban Sırası 890920
%75 BURSLU
Kontenjan 43
Puan Türü SÖZ
Taban Puanı 289,55768
Taban Sırası 275000
%100 BURSLU
Kontenjan 6
Puan Türü SÖZ
Taban Puanı 345,60002
Taban Sırası 67100