TURİZM REHBERLİĞİ

Neden İstanbul Gelişim Üniversitesi ?
  • Kesintisiz ve karşılıksız burs imkanı,
  • Uluslararası standartlarda nitelikli akademik eğitim ile hayata 1-0 önde başlamak,
  • Aileden uzakta ama aile ortamında yaşayabilmek,
  • Öğrenci odaklı eğitim içinde, önemsendiğini hissetmek,
  • Dünyanın en iyi üniversitelerinde bir dönem veya bir yıl yurtdışında okuma imkanı
  • Akademik bilgilerini genişletmek, disiplinler arası çalışabilmek adına ücret siz çift anadal yaparak iki diploma ile mezun olmak,
  • Öğrenci kulüpleri sayesinde ulusal ve uluslararası organizasyonlara imza atmak,
  • Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında ilk 3’te olmak,
Genel Bilgiler Bölümün Amacı

Turizm Rehberliği Bölümü, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı içerisinde İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi çatısı altında kurulmuştur. Eğitim dili Türkçe olan bölüm, dört yıllık lisans planı çerçevesinde uzman ve profesyonel akademik kadrosu ve Turizm Rehberliği, Tarih, Arkeoloji, Ekonomi, İnsan Kaynakları, Otel İşletmeciliği, Avrupa Birliği ve Turizm gibi zengin ders içerikleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Turizm Rehberliği Bölümü’nün amacı dört yıllık lisans eğitimini tamamlayan her bir öğrencisine Turizm ve Turist kavramları, Uluslararası Turizm ve Türkiye Turizmi, Turizm Hukuku, Otel İşletmeciliği, Arkeolojinin Tanımı, Tarihçesi ve Bilimi gibi alanlarda bilgi ve becerileri kazandırma aynı zamanda turizm endüstrisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli, yenilikçi, girişimci ve rekabetçi insan kaynağını hazırlamak ve yetiştirmektir.

Bölümün Hedefi

Turizm Rehberliği Bölümü, gerek akademik kadrosu, gerek uluslararası eğitim düzeyindeki ders içerikleri, gerek uygulamalı gezileri ile öğrencilerine çeşitli olanaklar tanımaktadır. Tanınan bu olanaklarla teoriden uzaklaşıp, mesleğin gerektirdiği uygulama yeteneğine sahip olan öğrenciler,  Turizm endüstrisinin ihtiyaç duyduğu kişiler olarak mezun olurlar. Programın öncelikli hedefi ise iyi derecede yabancı dil bilen, kültürel seviyesi yüksek, ülkemizdeki tabiat ve kültür varlıkları hakkında yüksek bilgi, birikime sahip, iyi insan ilişkileri kurabilen, analitik düşünebilen, yenilikçi, sorun çözme ve organizasyon yeteneği gelişmiş, hoşgörü, nezaket, saygı, dürüstlük gibi temel ve sosyal değerlere sahip, liderlik yeteneği olan yerli ve yabancı turistleri Türkiye’nin görülmeye değer yerlerine götürecek, bilgi verecek turist rehberlerinin ve nitelikli bireylerin yetiştirilmesi ve turizm endüstrisine kazandırılması hedeflenmektedir.

Kariyer Olanakları

Turizm Rehberliği Bölümü’nden “Turist Rehberi” olarak mezun olan öğrenciler, kamu, özel ve uluslararası kuruluşlarda çalışma olanaklarına sahip olurlar. Çalıştıkları kurumlarda bağımsız turist rehberi, seyahat acentasına bağlı turist rehberi, seyahat acentası yöneticisi, seyahat acentası enformasyon memuru , turizm işletmelerinde orta ve üst düzey yönetici olarak görev alabilirler. Akademik kariyer düşünen ve başarılı olan öğrenciler diledikleri takdirde akademik kariyer imkânına da sahip olurlar. Ayrıca Eğitim Bilimleri alanında yüksek lisans yapan mezunlar, ortaöğretim kurumlarında meslek dersi öğretmeni olma fırsatına sahip olurlar.

 

Çalışma Olanakları

1. Bağımsız turist rehberi 2.Seyahat acentasına bağlı turist rehberi 3. Seyahat acentası yöneticisi 4. Seyahat acentası enformasyon memuru 5. Turizm işletmelerinde orta ve üst düzey yönetici 6. Başarılı ve yatkın öğrenciler için akademik kariyer imkânı. 7. Eğitim Bilimleri alanında yüksek lisans yapan mezun öğrenciler için ortaöğretim kurumlarında meslek dersi öğretmeni olma fırsatı

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Üniversitemiz ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

Dikey Geçiş ile Geçilen Bölümler

Bölümümüze Dikey Geçiş ile geçmek isteyen tüm öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı’na girerek yeterli puanı aldıkları takdirde ÖSYM tarafından yerleştirilirler. Tüm şartları yerine getiren öğrenciler böylece okulumuzda dört yıllık lisans eğitimi almaya hak kazanır.

Kontenjanlar
2019-2020
YKS-Genel - Normal Öğretim
%50 BURSLU
Kontenjan 1
Puan Türü DİL
Taban Puanı
Taban Sırası
%75 BURSLU
Kontenjan 35
Puan Türü DİL
Taban Puanı 206.98712
Taban Sırası 66284
%100 BURSLU
Kontenjan 4
Puan Türü DİL
Taban Puanı 370,31713
Taban Sırası 18200