Bölümün Amacı
Sağlık Yönetimi bölümün amacı, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgiyi üreten, bu bilgiyi sağlık sektörünün gelişmesinde kullanan, yetiştirdiği öğrencileriyle ülkeye katkıda bulunan ayrıca sağlık politikalarının geliştirilmesini, kamu ve özel sektörde yer alan kurumların ve işletmelerin dünya stand ...

Bölümün Geleceği
Sağlık kurumları her çağda büyük ihtiyaç duyulan temel kurumlardır. Bugün görülmektedir ki etkili yönetim, sağlık alanında kıt olan kaynakların doğru kullanılması kapsamında en önemli niteliktir. Bu nedenle sağlığa ayrılan kaynakları planlama, örgütleme, yöneltme ve denetleme kapsamında görev alan ...

Kariyer Olanakları
Sağlık bakanlığı başta olmak üzere, kamu ve özel sağlık kurumları, sağlık sektöründe yer alan, hastaneler, ilaç firmaları, tıbbı malzeme ve ekipman ithal eden firmalar, tıbbi ekipman üretimi yapan sanayi firmaları, sağlık turizmi firmaları, klinikler, görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, sigort ...

Kimler Seçmeli

Sağlık Yönetimi, yenilikçi düşüncelere açık, yaratıcı, bilinçli, toplumsal olaylara duyarlı, sorumluluk alabilen, ekip çalışmasını seven, sağlık sektörüne ilgili, sağlığın insan hayatı için önemini bilen ve sağlığın geliştirilmesi konusunda güncel gelişmeleri takip eden ve bu yönlerini gelişt ...

Uluslararası Akreditasyonlar

Almanya merkezli "Accreditation Agency in Health and Social Sciences" (AHPGS) sağlık, sosyal bilimler vb. dallarda verilen eğitimlerin akreditasyonunu yapmaktadır. Avrupa Kalite Güvencesi Birliği üyesi olan AHPGS, 120’den fazla ülkede 1200’den fazla programın akreditasyonunu tamamlamıştır.

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne yapılacak yatay geçişler “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına ilişkin Yönetmelik” Hükümlerine göre yürütülmektedir.

Öğrenciler Üniversite içinde başka bir programa yatay geçiş için, akademik takvimde belirtilen süreler içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuruda bulunabileceklerdir. Başvurular, öğrencinin geçiş yapmak istediği bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı sonrasında gerçekleşmektedir.

kariyer danışmanımız seni arasın
Kariyer Danışmanımız Seni Arasın