REKREASYON

Neden İstanbul Gelişim Üniversitesi ?
  • Kesintisiz ve karşılıksız burs imkanı,
  • Uluslararası standartlarda nitelikli akademik eğitim ile hayata 1-0 önde başlamak,
  • Aileden uzakta ama aile ortamında yaşayabilmek,
  • Öğrenci odaklı eğitim içinde, önemsendiğini hissetmek,
  • Dünyanın en iyi üniversitelerinde bir dönem veya bir yıl yurtdışında okuma imkanı
  • Akademik bilgilerini genişletmek, disiplinler arası çalışabilmek adına ücret siz çift anadal yaparak iki diploma ile mezun olmak,
  • Öğrenci kulüpleri sayesinde ulusal ve uluslararası organizasyonlara imza atmak,
  • Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında ilk 3’te olmak,
Genel Bilgiler Bölümün Amacı

Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için etrafındaki tüm bireylerin değerlerine saygılı, evrensel ve teknolojik gelişmeleri takip eden, alanında yetkin, bilimsel bilgi üretebilen ve bunları kullanabilen bilim etiğine sahip, mesleki gelişimini yaşam boyu öğrenim ile sağlayacağına inanan, fiziksel aktiviteye katılım yoluyla bireylerin fiziksel, zihinsel, duyuşsal, ruhsal ve sosyal gelişime ve sağlığın korunmasına katkıda bulunacak fiziksel aktivite içerikli rekreasyon hizmetlerinin tasarlanmasında, yönetilmesinde ve bu hizmetlerin farklı sosyal/kültürel ortamlardaki bireylere sunulmasını gerçekleştirecek ve organize edebilecek fiziksel aktivite uzmanları ve sportif rekreasyon liderleri yetiştirmektir.

 

Bölümün Hedefi

Bölümün hedefleri, rekreasyon alanı çerçevesinde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası kongre, konferas ve bilimsel yayınlarla, rekreasyon kavramının anlaşılmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunacak, fiziksel, fizyolojik ve psikolojik yönden toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak sportif rekreasyon aktivitelerini oluşturmaya ve uygulatmaya öncülük eden bir kurum olmaktır.

 

Kariyer Olanakları

Spor bilimleri veya sportif rekreasyon ile ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimi almak.

Çalışma Olanakları

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Belediyeler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi ve özel okullar, Fitness ve Spor Merkezleri, Turizm Sektörü, Halk Eğitim Merkezleri, Üniversiteler, Fabrikalar, Hastahaneler

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

İlgili mevzuattaki şartların yerine getirilmesi kaydıyla bütün fakülte ve yüksek okullara Kurum-içi yatay geçiş yapılabilir.

Dikey Geçiş ile Geçilen Bölümler
Kontenjanlar
2019-2020
Yetenek Sınavı - Normal Öğretim
%25 BURSLU
Kontenjan 10
Puan Türü -
Taban Puanı
Taban Sırası
%50 BURSLU
Kontenjan 73
Puan Türü -
Taban Puanı
Taban Sırası
%100 BURSLU
Kontenjan 9
Puan Türü -
Taban Puanı
Taban Sırası