Bölümün Amacı
BESYO rekreasyon programının amacı; rekreasyon alanında, çevrenin ve toplumun ihtiyaçlarını analiz edebilecek, yaşadığı çevrenin doğal yapısını, tarihi ve kültürel zenginliklerini toplumun beklentileri doğrultusunda, rekreatif amaçlı programlar planlayarak uygulatabilecek bilgi, beceri ve meslek a ...

Bölümün Geleceği
Sanayi devriminden itibaren azalan insan gücüyle, insanların serbest zamanlarını kaliteli değerlendirme ihtiyacının gün geçtikçe artması ile beraber bu kaliteli zamanı organize edebilecek uzman kişilere yani  Rekreasyon Liderlerine olan ihtiyaç da artmaktadır.  Turizmden spora katılım am ...

Kariyer Olanakları
Pedagojik formasyon sertifikası alan öğrenciler M.E.B.’na bağlı okullarda beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak görev yapabilir. Spor Bilimleri ile ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimi yapabilir ve gerekli koşulları yerine getirmek şartıyla üniversitelerde akademik kadroda göre ...

Kimler Seçmeli

Liderlik özelliklerine sahip,kendisini sürekli yenileyen ve gelişme için çaba gösteren,yeni fikirler, planlar ve organizasyonlar düşünüp devamlı geliştirme uğraşı veren bireyler seçmelidir.

Uluslararası Akreditasyonlar

Almanya’da 2002’de kurulan ve Avrupa Kalite Güvencesi Birliği üyesi olan AQAS, Dünya genelinde 5000’den fazla programın değerlendirmesini yapmış bir kuruluştur. 90’dan fazla Alman üniversitesinin üyesi olduğu eğitim programlarının akreditasyonunu gerçekleştirmiştir. Verdiği akreditasyon, akredite edilen programın Avrupa standartları ve ilkelerine uygun olduğunu belgeliyor

Akademik Kadro

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

İlgili mevzuattaki şartların yerine getirilmesi kaydıyla bütün fakülte ve yüksekokullara kurum-içi yatay geçiş yapılabilir. Ayrıca diğer kurumların benzer programlarına yatay geçiş imkânı bulunmaktadır.

kariyer danışmanımız seni arasın
Kariyer Danışmanımız Seni Arasın