MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Neden İstanbul Gelişim Üniversitesi ?
  • Kesintisiz ve karşılıksız burs imkanı,
  • Uluslararası standartlarda nitelikli akademik eğitim ile hayata 1-0 önde başlamak,
  • Aileden uzakta ama aile ortamında yaşayabilmek,
  • Öğrenci odaklı eğitim içinde, önemsendiğini hissetmek,
  • Dünyanın en iyi üniversitelerinde bir dönem veya bir yıl yurtdışında okuma imkanı
  • Akademik bilgilerini genişletmek, disiplinler arası çalışabilmek adına ücret siz çift anadal yaparak iki diploma ile mezun olmak,
  • Öğrenci kulüpleri sayesinde ulusal ve uluslararası organizasyonlara imza atmak,
  • Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında ilk 3’te olmak,
Genel Bilgiler Bölümün Amacı

Mekatronik Mühendisliği, son yıllarda  sıklıkla ifade edilmeye başlanılan ve endüstride akıllı sistemlerin ve robotların kullanımının yaygınlaşmasıyla daha fazla ihtiyaç duyulan bir mühendislik dalıdır.  Makine, elektronik, bilgisayar donanımı ve bilgisayar yazılım sektörlerinde  hızla gelişen teknoloji  ve bu gelişimin aktarıldığı endüstride akıllı sistemlere geçiş, farklı mühendisliklerin bir arada olduğu mekatronik mühendisliğini ortaya çıkarmıştır. Makine, elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliğinin bileşimi olan mekatronik mühendisliği  insanlığa ve endüstriye faydalı, işlevsel akıllı sistemlerin ve ürünlerin tasarımı ve üretimi konusunda çalışmaktadır.

 

 

Program Eğitim Hedefleri (PEH/PEO)

Mekatronik Mühendisliği programının misyonuna göre, mezunlarımız tarafından mezuniyetten birkaç yıl sonra ulaşmamız beklenen aşağıdaki program eğitim hedefleri ve mesleki başarılar:

 

1. Mekatronik mühendisliğinde lider ve tanınmış kuruluşlarda başarılı bir kariyer kurmak,

2. Mesleki gelişim faaliyetleri ve yükseköğrenim takip ederek kariyerlerinde ilerleme kazanmak,

3. Uluslararası çalışma ortamlarında, diğer bireylere ve topluma saygı ve takdire katkıda bulunacak çeşitli ilişkiler geliştirmek,

4. Mekatronik mühendisliğinde geniş bir endüstri yelpazesinde pratik yapmak. 

 

Bölümün Hedefi

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nde hedef; yaşamı ve endüstriyi yeniden şekillendiren akıllı sistemlerin tüm parçaları, sistemi kontrol eden mekanizmalar ve bilgisayar yazılımları konusunda donanımlı, teorik bilginin yanı sıra pratik tecrübeye de sahip mühendisler yetiştirmektir.

Bölüm mezunları uzmanlık alanlarında detaylı bilgiye sahip, gerek bilgi birimleri gerekse yabancı dil yeterlilikleriyle dünyada bu alandaki, gelişmeleri takip edebilecek, bulunduğu ortama entegre edebilecek, insan yaşamını kolaylaştıran ve çevreye duyarlı ürün tasarımı yapabilecek mühendislerdir.

 

 

 

Programın Öğrenci Çıktıları

Program mezunları ağaşıdaki bilgi ve becerileri kazanırlar

a. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kullanma becerisi

b. Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

c. Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

d. Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

e. Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

f. Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama becerisi

g. Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

h. Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini anlama becerisi

i. Yaşam boyu öğrenim gereğini anlama ve ihtiyaç duyma

j. Güncel konular hakkında bilgi sahibi olma becerisi

k. Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme becerisi

 

 

Kariyer Olanakları

Endüstride bir devrim olarak değerlendiren akıllı sistemler geçiş döneminin yaşandığı günümüzde, mekatonik mühendislerine üretimin, teknolojinin olduğu her yerde ihtiyaç duyulmaktadır. Oldukça geniş kariyer olanaklarına sahip olan mekatronik mühendislerine, otomotiv sanayi, farklı sektörlere özel robot tasarımı ve üretimi, endüstriyel otomasyon, akıllı sensörler, silah ve silah sistemleri, elektromekanik sistemler gibi pek çok alanda iş imkanı sunulmaktadır.

 

 

Çalışma Olanakları

Mekatronik Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrencilerimiz, robot sanayi, bünyesinde elektronik, bilgisayar ve mekanik aksam bulunduran üretim tesisleri, fabrikalar ve tesisler, otomotiv sektörü, otomasyon firmalari, telekomünikasyon şirketleri, makina üretim firmalari ve bu konuları kapsayan tesislerde ve bu tesislerin kurulmasında ve benzeri alanlarda görev alabileceklerdir.

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Mekatronik Mühendisliği

Dikey Geçiş ile Geçilen Bölümler

Mekatronik Mühendisliği

Kontenjanlar
2019-2020
YKS-Genel - Normal Öğretim
%75 BURSLU
Kontenjan 27
Puan Türü SAY
Taban Puanı 249.47185
Taban Sırası 294193
%100 BURSLU
Kontenjan 3
Puan Türü SAY
Taban Puanı 330,31567
Taban Sırası 113000