Bölümün Amacı
İş gücü piyasalarında, işletmeler arası ve bireylerarası rekabetin oldukça arttığı günümüzde, elde etmiş olduğu yetenekler sayesinde rakipleri arasından sıyrılabilen bireyler yetiştirmek İşletme Bölümü’nün öncelikli amacıdır. Bu amaç doğrultusunda şekillendirilen programın Muhasebe ve finans ...

Bölümün Geleceği
Endüstri 4.0, yapay zeka teknolojisi işletmelerin göz ardı edemeyeceği bir konu haline gelmiş, artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti ve veri madenciliği gibi bir takım trendlerin oluşmasıyla birlikte işletme anlayışı sürekli olarak değişmektedir. Üniversitemizde de seçmeli dersler ve teknoloj ...

Kariyer Olanakları
Bölüm mezunları edindikleri birikimle hemen her sektörde yer bulabilmektedir. Mezunlarımız kamu ve özel kesimdeki, reel ve finansal sektörlerde yer alan kuruluşlarda kendi ilgi alanlarına göre muhasebe, finans ve denetim gibi bölümlerde çalışabilmektedir. Bunun yanında, mezunlarımız gerekli şartla ...

Kimler Seçmeli

Video çekmek, bina tasarlamak veya basketbol oynamak sizin tutkunuz olabilir. Yine de, burada sahip olduğunuz beceri ve ilgi alanlarınız ne olursa olsun ticari bir yönü var! Şunu düşünün: eğlence endüstrisini, proje finansmanını ve spor pazarlamasını tartışırken "iş" terimini kullanıyoru ...

Uluslararası Akreditasyonlar

Almanya’da 2002’de kurulan ve Avrupa Kalite Güvencesi Birliği üyesi olan AQAS, Dünya genelinde 5000’den fazla programın değerlendirmesini yapmış bir kuruluştur. 90’dan fazla Alman üniversitesinin üyesi olduğu eğitim programlarının akreditasyonunu gerçekleştirmiştir. Verdiği akreditasyon, akredite edilen programın Avrupa standartları ve ilkelerine uygun olduğunu belgeliyor

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

“Yükseköğretim Kurumları Arasında Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca eşdeğer öğretim programları uygulayan bir bölümden/programdan diğer bir bölüme/programa yatay geçiş yapılabilmektedir. 

kariyer danışmanımız seni arasın
Kariyer Danışmanımız Seni Arasın