İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Neden İstanbul Gelişim Üniversitesi ?
  • Kesintisiz ve karşılıksız burs imkanı,
  • Uluslararası standartlarda nitelikli akademik eğitim ile hayata 1-0 önde başlamak,
  • Aileden uzakta ama aile ortamında yaşayabilmek,
  • Öğrenci odaklı eğitim içinde, önemsendiğini hissetmek,
  • Dünyanın en iyi üniversitelerinde bir dönem veya bir yıl yurtdışında okuma imkanı
  • Akademik bilgilerini genişletmek, disiplinler arası çalışabilmek adına ücret siz çift anadal yaparak iki diploma ile mezun olmak,
  • Öğrenci kulüpleri sayesinde ulusal ve uluslararası organizasyonlara imza atmak,
  • Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında ilk 3’te olmak,
Genel Bilgiler Bölümün Amacı

İnşaat Mühendisliği, insanoğlunun yerleşik yaşama geçmesiyle birlikte ortaya çıkmış bir dünyanın en eski mühendislik dallarından biridir. İlerleyen teknolojik ve bilimsel gelişmeler ışığında önemli mühendislik dallarından biri haline gelen inşaat mühendisliği, değişen yaşam biçimleri ve insanların beklentileriyle birlikte sürekli bir gelişim ve devinim içindedir.

Konutlardan hastane binalarına, barajlardan köprülere, limanlardan su şebekelerine, alışveriş merkezlerinden okullara kadar akla gelebilecek her türlü yaşam alanlarının,  hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konularında mühendisler çalışmaktadır. İstanbul Gelişim Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nde çağın gereklerini anlayan, çevreye ve insana dost projeler üretebilen, ekip çalışmasında başarılı mühendisler yetiştirilmektedir.

 

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri eğitimin ilk yılında matematik, kimya, fizik, jeoloji, bilgisayar programları gibi temel dersler almakta, 2 sınıftan itibaren inşaat mühendisliğinin kapsamına giren alanlarda teknik dersler görmekte, projeler hazırlamaktadır. Staj imkanı sunulan öğrenciler teorik bilgilerini pratikte de tecrübe etmektedir. İnşaat Mühendisliği Bölümü derslerinin bir kısmı da öğrencilerin uygulamalı eğitim almalarını sağlayacak şekilde laboratuvarlarda yapılmaktadır. İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün müfredatı Bologna Süreci doğrultusunda AKTS’ye (Avrupa kredi transfer Sistemi) göre oluşturulmuştur.  

 

Bölümün Hedefi

Programın Eğitsel Hedefleri

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi İnşaat Mühendisliği lisans programlarının amaçları:

 

1. Meslek hayatı boyunca ya da lisansüstü araştırmalar yoluyla mühendislik problemleri için güvenli, sürdürülebilir, ekonomik ve çevreye duyarlı çözümler geliştirebilir veya tasarlayabilir.(a, b, c, e, k);

2. Teknik, yönetim ve sözlü-yazılı iletişim becerilerini sürekli geliştirerek kariyerlerinde yükselmek, profesyonel yetkinliğe ulaşmak, meslek hayatında sorumluluk ve liderlik rollerini üstlenmek (i, j);

3. Toplumun ve mesleğin farklı ihtiyaçları ile  şekillendirilmiş bir ortamda, mesleki amaçlarına etik ve kültürel değerleri göz önüne alarak ulaşmak (h, i, j);

4. Kamu ve özel sektöre, inşaat mühendisliği ve disiplinler arası problemler için profesyonel ve yenilikçi çözümler sunmak (d, f, g);

 

Vizyon

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün vizyonu eğitim, öğretim ve araştırmada öncü konumuyla geleceği şekillendiren bir üniversite olmaktır. Eğitim ve öğretim deneyimini yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla zenginleştirmek, bilim, araştırma, yaratıcılık, yenilikçilik kültürünü güçlendirerek dünyanın lider araştırma üniversiteleri arasında yer almak, Akademik, bilimsel ve kültürel faaliyetlerimizle daha iyi bir geleceğin şekillenmesine katkıda bulunmak, vizyonumuzun ana ögelerini oluşturmaktadır.

 

Misyon

 

Kurumsal değerlerimizi sahiplenen, yaratıcı ve eleştirel düşünen, özgür ve özgürlükçü, etik değerleri önemseyen, doğa ve çevre bilinci gelişmiş, yerele kök salmış-evrensele açık, bilimsel, sosyal ve kültürel formasyonu ve özgüveni ile üstleneceği mesleki ve sosyal sorumlulukları başarıyla yerine getirecek bireyler yetiştirmek; evrensel boyutta düşünce, bilim ve teknoloji üreterek insanlığın hizmetine sunmak ve bilim, sanat ve kültürün toplumda yer bulmasında ve yaygınlık kazanmasında yardımcı ve öncü olmaktır.

 

Programın Öğrenci Çıktıları

                      

a. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kullanma becerisi

b. Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlari analiz edip yorumlama becerisi

c. Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşilayacak şekilde tasarlama

    becerisi

d. Çok disiplinli takim çalişmasi yürütebilme becerisi

e. Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

f.  Mesleki ve etik sorumluluklari kavrama becerisi

g. Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

h. Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini anlama becerisi

i.  Yaşam boyu öğrenim gereğini anlama ve ihtiyaç duyma

j.  Güncel konular hakkinda bilgi sahibi olma becerisi

k. Mühendislik uygulamalari için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını

    kullanabilme becerisi

 

Kariyer Olanakları

İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün iş alanı oldukça geniştir. Bölüm mezunları inşaatın olduğu her yer iş imkanı bulabilmektedir. Yeni yaşam alanları, havaalanları, barajları, yollar, yollar köprüler ve daha sayılabilecek yüzlerce yapı çeşidini hayata geçiren, projelendiren firmalarda ya da bu işlerin denetlendiği kuruluşlarda uzmanlıklarına ve ilgi alanlarına göre iş bulabilmektedir.

 

Çalışma Olanakları

Konutlardan hastane binalarına, barajlardan köprülere, limanlardan su şebekelerine, alışveriş merkezlerinden okullara kadar akla gelebilecek her türlü yaşam alanlarının,  hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konularında mühendisler çalışmaktadır. İstanbul Gelişim Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nde çağın gereklerini anlayan, çevreye ve insana dost projeler üretebilen, ekip çalışmasında başarılı mühendisler yetiştirilmektedir.

 
Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Mimarlık ve Mekatronik Mühendisliği bölümlerine yatay geçiş yapılabilmektedir.

 

 

Dikey Geçiş ile Geçilen Bölümler

Tüm mühendislik programlarına dikey geçiş yapılabilmektedir.

 

 

Kontenjanlar
2019-2020
YKS-Genel - Normal Öğretim
%50 BURSLU
Kontenjan 4
Puan Türü SAY
Taban Puanı 248.92622
Taban Sırası 296453
%75 BURSLU
Kontenjan 31
Puan Türü SAY
Taban Puanı YENİ
Taban Sırası YENİ
%100 BURSLU
Kontenjan 4
Puan Türü SAY
Taban Puanı 329,78606
Taban Sırası 114000
ÜCRETLİ
Kontenjan 1
Puan Türü SAY
Taban Puanı
Taban Sırası