Bölümün Amacı
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü; dört yıllık lisans eğitiminde, yaşam boyu öğrenmenin ilk adımı olarak, iç mekân ve çevresinin tasarım ve planlama alanlarında olası problemleri ve farklı düzenlemelerini, yenilikçi, özgün ve sürdürülebilir yeni fikirler geliştirebilen, iç mimari ve insan-çevre ...

Bölümün Geleceği
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü, yeniliklere açık olabilen, yaratıcı düşünce kabiliyeti olan, görsel sanatlara ilgi duyan, kendini geliştirmeye açık olan, çözüm üretme yeteneği olan ve estetik algısı yüksek olan kişiler için uygun bir meslek olacaktır.   
Kariyer Olanakları
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü mezunları; ikinci ve üçüncü yıl sonunda, yaz stajlarını yapmaya başladıkları dönemde ilk kariyer yolu ile karşılaşırlar. Mezun oldukları zaman ise, kendi kurduğu veya sektördeki mimarlık ve iç mimarlık tasarım ofislerinde, inşaat ekiplerini içerisinde ve özel v ...

Kimler Seçmeli

İç mekân ve çevresinin tasarım ve planlama alanlarındaki olası problemlerini yenilikçi, özgün ve sürdürülebilir fikirler ile çözebilen, iç mimari ve insan-çevre ilişkisi konularında uzmanlaşmış iç mimarlar yetiştirmek; İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünün günümüzde sürdürdüğü ve gelecekte de sü ...

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dâhilinde yatay geçişle öğrenci kabul edilmektedir.

kariyer danışmanımız seni arasın
Kariyer Danışmanımız Seni Arasın