Bölümün Amacı
Havacılık elektrik ve elektroniği bölümü, modern havacılık sistemlerinin temel yapı taşlarından biri olan elektrik ve elektronik sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi, bakımı ve yönetimi konularında uzmanlaşmış teknisyenler yetiştirmeyi amaçlayan bir akademik disiplindir. Bu bölüm, sivil ve askeri ...

Bölümün Geleceği
Havacılık sektörü ülkemizde ve tüm dünyada hızla gelişmektedir. Bu gelişme karşısında firmalar arz talep dengesini göz önüne alarak daha fazla hava aracı imalatı yapmaktadırlar. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler B2 tanınan okul sertifikasına sahip mezunlar olabilmektedir. SHGM tarafından onaylı b ...

Kariyer Olanakları
Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü’nden mezun olan teknikerleri Ulaştırma Bakanlığına bağlı uçak fabrikalarında veya bakım onarım atölyelerinde görev alabilirler. Ülkemizde hava ulaşımı arttıkça ve bu alanda özel sektör işletmeleri de yer aldıkça Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölüm ...

Kimler Seçmeli

Havacılığa ilgi duyan, uçak sistemlerine ilgi duyan, aviyoniklerin elektrik ve elektroniğine ilgi duyan veya havacılıkta kendini geliştirmek isteyen herkes bölümümüzü tercih edebilir.

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Üniversitemiz ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul edilmektedir. Ancak, TANINAN OKUL sertifikasyonu ile elde edilen imtiyazların geçerli olması için öğrencilerin eşdeğer “TANINAN OKUL” sertifikasyonu olan okul/bölümden yatay geçiş yapması gereklidir. Bu koşulu sağlamayan bölümlerden yapılan yatay geçişlerde "TANINAN OKUL" imtiyazına ait haklar mezunlara verilememektedir.

 

kariyer danışmanımız seni arasın
Kariyer Danışmanımız Seni Arasın