Bölümün Amacı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü, iletişim araçlarının oldukça çeşitlendiği günümüzde iletişim uygulamalarını bir bütün olarak planlayabilen, stratejik düşünebilen, güvenli iletişim bağları kurabilen ve yönetebilen iletişim uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere, H ...

Bölümün Geleceği
İletişim altyapı ve teknolojilerindeki gelişmeler neticesinde bireyselleşirken gittikçe daha da küreselleşen yeni toplumsal sistemde halkla ilişkilerin önemi daha da artırmıştır. Karmaşıklaşan bu etkileşimli yapıda iletişim; kişilerarasından bölgesele, ulusala ve küresele kadar anlık ve etkileşiml ...

Kariyer Olanakları
Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü’nden mezun olarak iletişim uzmanı unvanını kazanan öğrenciler öncelikli olarak kurumsal firmaların kurumsal iletişim departmanlarında, halkla ilişkiler şirketlerinde ve reklam ajanlarında çalışmaktadır.  Ancak günümüzde kamu ve özel şirketlerin de hede ...

Kimler Seçmeli

Halkla İlişkiler ve Tanıtım; alana ilgi duyan, sosyallik- yaratıcılık yönü olan, keşfetmekten ve üretkenlikten keyif alan, çevresi ile iyi iletişim kurabilen, güncel gelişmeleri yakından takip eden, toplumu ve toplumsal olayları anlamlandırıp yorumlayabilen, kendini yazılı ve sözlü olarak rahatça ...

Uluslararası Akreditasyonlar

Almanya’da 2002’de kurulan ve Avrupa Kalite Güvencesi Birliği üyesi olan AQAS, Dünya genelinde 5000’den fazla programın değerlendirmesini yapmış bir kuruluştur. 90’dan fazla Alman üniversitesinin üyesi olduğu eğitim programlarının akreditasyonunu gerçekleştirmiştir. Verdiği akreditasyon, akredite edilen programın Avrupa standartları ve ilkelerine uygun olduğunu belgeliyor

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

İletişim Fakültelerinde bulunan “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, “Reklamcılık”, “Radyo Televizyon ve Sinema”, “Televizyon- Sinema”, “Gazetecilik”, “İletişim Bilimleri”, “Görsel İletişim Tasarımı” ve “Yeni Medya” bölümlerine; Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarındaki “Halkla İlişkiler ve Tanıtım”, “Radyo-Televizyon” ve “Reklamcılık” bölümlerine yatay geçiş yapılabilmektedir.

kariyer danışmanımız seni arasın
Kariyer Danışmanımız Seni Arasın