HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
Neden İstanbul Gelişim Üniversitesi ?
  • Kesintisiz ve karşılıksız burs imkanı,
  • Uluslararası standartlarda nitelikli akademik eğitim ile hayata 1-0 önde başlamak,
  • Aileden uzakta ama aile ortamında yaşayabilmek,
  • Öğrenci odaklı eğitim içinde, önemsendiğini hissetmek,
  • Dünyanın en iyi üniversitelerinde bir dönem veya bir yıl yurtdışında okuma imkanı
  • Akademik bilgilerini genişletmek, disiplinler arası çalışabilmek adına ücret siz çift anadal yaparak iki diploma ile mezun olmak,
  • Öğrenci kulüpleri sayesinde ulusal ve uluslararası organizasyonlara imza atmak,
  • Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında ilk 3’te olmak,
Genel Bilgiler Bölümün Amacı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, iletişim araçlarının oldukça çeşitlendiği günümüzde iletişim uygulamalarını bir bütün olarak planlayabilen, stratejik düşünebilen, güvenli iletişim bağları kurabilen ve yönetebilen iletişim uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, halkla ilişkiler uygulayıcısının kurum ve paydaşlar arasında kurulan etkileşim sürecinde denge görevi üstlenmesi gereğini ön plana çıkararak, öğrencilere hem paydaşlar hem de kurumlar açısından faydalı olacak bilgi, beceri ve etik ilkeler kazandırmaktadır. Kurumsal firmaların sayısının arttığı bu dönemde ayrıca bu bölüm, “kurumsal iletişime” odaklanarak iletişim alanında profesyoneller yetiştirmektedir.

Bölümün Hedefi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, derslerde öğrendiği kuramsal bilgileri uygulamaya geçirebilen, iletişim hedefine uygun olarak iletişim stratejisinde yaratıcı düşünceler ve projeler üretebilen ve projelerini hayata geçirme becerisi kazanmış, yeni iletişim kanallarını takip eden ve oluşturduğu iletişim stratejisinde doğru şekilde kullanabilen, kendi iletişim dilini oluşturabilen yenilikçi profesyoneller yetiştirmeyi hedeflemektedir.  Bölüm, kurumsal iletişimi en iyi biçimde yönetebilme yetisini de öğrencilere kazandıracaktır. 

Kariyer Olanakları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun olarak iletişim uzmanı unvanını kazanan öğrenciler öncelikli olarak kurumsal firmaların kurumsal iletişim departmanlarında, halkla ilişkiler şirketlerinde ve reklam ajanlarında çalışmaktadır.  Ancak günümüzde kamu ve özel şirketlerin de hedef kitleleriyle iletişim kurmaları gerekmektedir.  Mezunlarımız, çeşitli sektörlerdeki kurum ve kuruluşların kurumsal iletişim ve pazarlama departmanlarında, medya kuruluşlarında, sivil toplum kuruluşlarında vs. iletişim uzmanı, pazarlama iletişimi uzmanı, reklamcı, yaratıcı yazar, iletişim danışmanı, iletişim profesyoneli olarak kariyer yapma imkanına sahiptir. Yüksek lisans programlarına devam eden Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunlarımız akademik kariyer de yapabilmektedir.

Çalışma Olanakları

Halkla ilişkiler ve tanıtım sektörünün her alanında iş olanağı bulunmaktadır. Eğitimler, akademi, toplum gündemi, iletişim sektörü ve iş dünyası gündemiyle örtüşen stratejik bir bütünlüğe sahip olarak tasarlanmıştır. Bölüm mezunları özel sektörde ve kamu sektöründe, bakanlıklarda, genel müdürlüklerde, bölge müdürlüklerinde, yerel yönetimlerde, sivil toplum örgütlerinde, medyada; uluslararası kuruluşların halkla ilişkiler, tanıtım basınla ilişkiler ve medya planlamaları bölümlerinde çalışabilir. Ayrıca profesyonel halkla ilişkiler ve tanıtım ajanslarında uzman olarak çalışabilir.

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

İletişim Fakültelerinde bulunan “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, “Reklamcılık”, “Radyo Televizyon ve Sinema”, “Televizyon- Sinema”, “Gazetecilik”, “İletişim Bilimleri”, “Görsel İletişim Tasarımı” ve “Yeni Medya” bölümlerine; Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarındaki “Halkla İlişkiler ve Tanıtım”, “Radyo-Televizyon” ve “Reklamcılık” bölümlerine yatay geçiş yapılabilmektedir.

Kontenjanlar
(2021-2022)
YKS-Genel - Normal Öğretim
%50 İNDİRİMLİ
Kontenjan 45
Puan Türü SÖZ
Taban Puanı
Taban Başarı Sırası
BURSLU
Kontenjan 8
Puan Türü SÖZ
Taban Puanı 332.11882
Taban Başarı Sırası 103000