ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Neden İstanbul Gelişim Üniversitesi ?
 • Kesintisiz ve karşılıksız burs imkanı,
 • Uluslararası standartlarda nitelikli akademik eğitim ile hayata 1-0 önde başlamak,
 • Aileden uzakta ama aile ortamında yaşayabilmek,
 • Öğrenci odaklı eğitim içinde, önemsendiğini hissetmek,
 • Dünyanın en iyi üniversitelerinde bir dönem veya bir yıl yurtdışında okuma imkanı
 • Akademik bilgilerini genişletmek, disiplinler arası çalışabilmek adına ücret siz çift anadal yaparak iki diploma ile mezun olmak,
 • Öğrenci kulüpleri sayesinde ulusal ve uluslararası organizasyonlara imza atmak,
 • Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında ilk 3’te olmak,
Genel Bilgiler Bölümün Amacı
Bölümümüzün temel amacı: Mezunlarımızı, lisans eğitimi boyunca kazandıkları bilgi ve beceriler sayesinde, işletme ve kuruluşlarda iş sistem ve süreçlerinin etkenlik, verimlilik, kazançlılık, esneklik, duyarlılık, sürdürülebilirlik ve yüksek kalite ilkeleri doğrultusunda çevreyle uyumlu bir biçimde iyileştirilmesini, tasarımını ve yönetilmesini sağlayabilecek donanım ve niteliklere sahip, toplumsal sorumluluğu ve meslek etiği güçlü, çağdaş ve nitelikli Endüstri Mühendisleri olarak yetiştirmektir.
 
Program Eğitim Amaçları
Bu temel amaç çerçevesinde yetiştirilen mezunlarımız;

1.  Temel mühendislik formasyonuna ve çağdaş mesleki donanıma sahip olma nitelikleriyle işletme ve yönetim sorunlarına takım çalışması içinde ve gerektiğinde bireysel olarak araştırıcı, yaratıcı, yenilikçi, verimliliği artırıcı, bilimsel çözümler sağlayabilirler;

2.  Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek güncel teknolojiyi ve Endüstri Mühendisliği alanındaki gelişmeleri izleyebilirler; lisansüstü çalışmalar yaparak mesleki ve kişisel gelişimlerini sürdürebilirler, gerektiğinde bilimsel araştırmalarda ve projelerde yer alabilirler;

3.  Ulusal ve uluslararası işletme ve kuruluşların zaman içinde her yönetim basamağında başarılı çalışmalarıyla kendini kabul ettirebilirler, mesleğinin uygulamalarında etkin ve yönlendirici olarak yer alabilirler, yöneticilik yapabilirler;

4.  Dünyaya açık, sorgulayıcı, girişimci, özgüvenli, önder nitelikli, takım çalışmasına yatkın, çevreye ve topluma duyarlı, mesleki etik değerlerine saygılı, örnek bir kişilik sergilerler.

 

Bölümün Hedefi

 

Özgörüş (Vizyon)

İstanbul Gelişim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünün özgörüşü,

Çağdaş ve nitelikli eğitim sistemi ile ulusal ve uluslararası akademik ve endüstriyel kuruluşlarca kabul ve takdir gören; öğrencilerine fark yaratacak değerler kazandıran; araştırmacı, yenilikçi, etik değerleri özümsemiş, takım çalışmasına yatkın, yarışmacı, girişimci, önder nitelikli Endüstri Mühendisleri yetiştiren bir bölüm olmaktır.

 

Özgörev (Misyon)

İstanbul Gelişim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünün özgörevi (misyonu),

 • Analitik ve yaratıcı düşünce yeteneğine sahip, (Örnek: PEA1ve/veya  PEA2)
 • Sürekli öğrenen ve kendini geliştiren,
 • Görev aldığı kuruluşta kaynakların en verimli şekilde kullanılması konusunda sürekli çalışmalar yapan,
 • Araştıran ve sorunlara çözüm üretebilen, öğrendiklerini kullanabilen,
 • Her zaman katma değerli çalışmalar yapmayı ilke edinen,
 • Uluslararası profesyonel iş değerlerine ve iş etiğine sahip,
 • Girişimci ve önder nitelikli

Endüstri Mühendisleri yetiştirmektir.

 

                                           Programın Öğrenci Çıktıları
                       Program mezunları aşağıdaki  bilgi ve becerileri kazanırlar

a. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kullanma becerisi

b. Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlari analiz edip yorumlama becerisi 

c. Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşilayacak şekilde tasarlama
    becerisi

d. Çok disiplinli takim çalişmasi yürütebilme becerisi

e. Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

f.  Mesleki ve etik sorumluluklari kavrama becerisi

g. Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

h. Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini anlama becerisi

i.  Yaşam boyu öğrenim gereğini anlama ve ihtiyaç duyma

j.  Güncel konular hakkinda bilgi sahibi olma becerisi

k. Mühendislik uygulamalari için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını
    kullanabilme becerisi

Kariyer Olanakları

Kamu kuruluşları ve özel alanlarda geniş istihdam olanaklarına sahip olan Endüstri Mühendisleri, bankacılıktan, otomotive, telekominikasyondan, enerjiye kadar çeşitli sektörlerde çalışmaktadırlar. Endüstri Mühendislerinin, çalıştıkları sektörlere göre iş pozisyonları ve departmanları da farklılık göstermektedir. Endüstri mühendislerinin çalışabilecekleri sektörler arasında otomotiv, tekstil, üretim & endüstriyel ürünler, bilişim, finans, danışmanlık, elektrik elektronik, maden ve metal Sanayi, telekominikasyon, yapı, gıda, kimya, hizmet, eğitim, taşımacılık, sağlık ve enerji yer almaktadır.
Üretim planlama, Lojistik, Kalite yönetimi, Pazarlama ve Satış, Satın Alma, İnsan Kaynakları, Ürün ve Süreç Geliştirme, Finansal Planlama, Araştırma ve Geliştirme, Akademik Kariyer, Yenilikçilik (İnovasyon) Uygulamaları, Bilgi Yönetimi vb. alanlar Endüstri Mühendislerinin çalışabilecekleri alanlar arasında yer alır. İstanbul Gelişim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, gelişen ve değişen teknolojiye paralel olarak eğitim müfredatını daima yenilemektedir.

 

Çalışma Olanakları

Endüstri mühendisliği, üretim ve hizmet sektöründe yer alan kuruluşlarin verimliliğini ve kalitesini yükseltmek amaciyla, insan, malzeme, makine,enerji, para, teknoloji ve bilgi kaynaklarinin bir sistem şeklinde tasarimini, geliştirilmesini ve etkili bir şekilde kullanilmasini sağlayan mühendislik dalidir. Endüstri mühendisliği etkin üretim ve servis sistemleri kurmak için mühendislik analiz ve tasarim yöntemleri ile matematik, bilgisayar, sosyal ve fen bilimlerindeki bilgi birikiminden yararlanir. Endüstri mühendisleri, karmaşik problemlerin çözümünü sağlayabilecek etkili üretim hizmet sistemlerinin tasarimini, planlamasi, iyileştirmesi ve kontrolü üzerinde çalişirlar.

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Öğrencilerin bir yükseköğretim kurumundan diğerine geçişlerinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. maddesinin (e) fıkrasına göre hazırlanan  yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Dikey Geçiş ile Geçilen Bölümler
Kontenjanlar
2019-2020
YKS-Genel - Normal Öğretim
%50 BURSLU
Kontenjan 2
Puan Türü SAY
Taban Puanı
Taban Sırası
%75 BURSLU
Kontenjan 43
Puan Türü SAY
Taban Puanı 249.31016
Taban Sırası 294864
%100 BURSLU
Kontenjan 5
Puan Türü SAY
Taban Puanı 348,82336
Taban Sırası 93000