Bölümün Amacı
Günümüz teknolojik gelişmelerinin hızla ivme kazanmasıyla beraber teknolojinin her alanında olduğu gibi e-alıveriş ve e-pazarlama alanlarında da kaçınılmaz bir gelişim ve değişim görülmektedir. Uzaktan alışverişin en çok tercih edilen yöntemlerden biri haline gelmesi büyük ve küçük ölçekli pek çok ...

Bölümün Geleceği
Günümüz teknolojik gelişmelerinin etkisiyle birlikte e-alışveriş ve e-pazarlama alanlarında büyük bir değişim ve gelişim yaşanmaktadır. Özellikle pandemi sonrası internetten alışverişin ticaret işlemlerinde hızla artan payı e-ticaretin bugün ve gelecekteki etkisini kalıcı hale getirmektedir. Yükse ...

Kariyer Olanakları
Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü mezunları aldıkları eğitim ile; e-iş geliştirme, web ve yazılım programlama, veri tabanı yönetme, e-ticarette ürün geliştirme ve marka yönetme, dijital reklam ve promosyon konularında uzmanlaşırlar.
Kimler Seçmeli

Sürekli gelişen ve ilerleyen teknoloji ve dijital medya araçlarını takip eden, e-pazarlama ve e-satışa ilgi duyan ve bunu girişimcilikle harmanlamak isteyen, gelişime ve yeniliğe açık, analitik düşünme yeteneği güçlü adaylar için elektronik ticaret ve yönetimi programı uygun bir tercih olabilir. ...

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü,  ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında ön lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

kariyer danışmanımız seni arasın
Kariyer Danışmanımız Seni Arasın