Bölümün Amacı
Dil ve Konuşma Terapisi lisans programı iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarını belirleyebilen, önleyici ve tedavi edici yaklaşımları uygulayabilen, mesleki ve etik değerleri gözeten, teknolojik gelişmeleri etkin şekilde kullanabilen mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Bölümün Geleceği
Günümüzde özellikle teknolojinin de gelişmesiyle beraber çeşitli gelişim basamaklarını henüz tamamlamamış bebek ve küçük çocukların ekran maruziyeti, pandemi sürecinde sosyal iletişimin zayıflaması vd. nedenlerle toplumda dil ve konuşma bozukluklarının artma eğiliminde olduğu yadsınamaz bir gerçek ...

Kariyer Olanakları
Dil ve Konuşma Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisi dalında en az dört yıl yüksek öğrenim görerek Dil ve Konuşma Terapisi Lisans Diploması ile Dil ve Konuşma Terapisti unvanı alarak  mesleği yapmaya ve uygulamaya hak kazanan kişidir.
Kimler Seçmeli

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, insan ilişkileri, iletişim becerileri kuvvetli, güler yüzlü, sabırlı, öğretme ve ikna etme kabiliyeti yüksek, empati kurabilen, anlayışlı, eleştirel düşünebilen adaylar için uygun bir tercih olabilir.

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Sağlik Bilimleri Fakültesi'ne yapılacak olan yatay geçişler ''İstanbul Gelişim Üniversitesi muafiyet-intibak işlemleri ve yatay geçiş esasları yönergesi'' hükümlerine göre yürütülmektedir. Öğrenciler Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümleri arasında kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş yapabilmektedir.

 

kariyer danışmanımız seni arasın
Kariyer Danışmanımız Seni Arasın